Tag Archive for Yeni TTK AŞ LTD Genel Kurul Çağrısı

Anonim ve Limited Şirketlerde Tek Bir Ortağın Genel Kurulu Toplantıya Çağırabilmesi

 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TEK BİR

ORTAĞIN GENEL KURULU TOPLANTIYA

ÇAĞIRABİLMESİ

I. GİRİŞ

Anonim ve limited şirketlerde bütün ortakların bir araya geldiği ve şirket iradesinin oluştuğu en temel organ, genel kuruldur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa(1) (YTTK) göre anonim ve limited şirket genel kurulları(2), olağan ve gerektiği takdirde olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir. Olağan toplantılar her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Genel kurulun kimler tarafından toplantıya çağrılacağı YTTK’da açıklanmıştır. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan (ETTK) farklı olarak YTTK’da, genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi, belli şartların varlığı halinde her bir şirket ortağına da tanınmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle anonim ve limited şirket genel kurullarını toplantıya çağırmaya yetkili olanlar hakkında genel bilgi verilecek, daha sonra da son zamanlarda kamuoyunda tartışma konusu olan tek bir ortağın hangi hallerde genel kurulu toplantıya çağırabileceği üzerinde durulacaktır. Read more