Tag Archive for Vergi hatalararı düzeltme

Vergi Hatalarını Düzeltme ve Düzeltme Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmeyen Hatalar

VERGİ HATALARINI DÜZELTME ve DÜZELTME

HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA

DEĞERLENDİRİLMEYEN HATALAR

I-  GİRİŞ

Sözlüklerde, istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı olarak anlamlandırılan “hata” olgusu, vergisel işlemlerin başlangıcından tamamlanmasına kadar olan sürecin her aşamasında ortaya çıkabilmektedir. Vergilendirme işlemlerinde yapılan ve bir şekilde fark edilen bu hatalar Vergi Usul Kanununun “vergilendirme” ye ilişkin birinci kitabının altıncı kısmındaki (116 ila 126 arası) on bir ayrı maddede düzenlenen “vergi hatalarını düzeltme ve reddiyat” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Bu çerçevede, vergi idaresi tereddütsüz ve kesin hataları doğrudan düzeltmektedir. Buna karşılık mükellefler ise vergisel işlemlerde var olduğu düşündükleri hatalara ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun belirtilen hükümlerine dayanarak idari yoldan başvuruda bulunmak, buradan olumlu bir sonuç alınamaması halinde ise düzeltme talebi üzerine tesis edilen olumsuz işlemi (yasal süreleri gözeterek) yargı organları nezdinde dava konusu yapma hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Diğer taraftan, pek çok mükellef tarafından vergi hatası kapsamında görülerek düzeltme ve şikâyet yoluyla düzeltme istemine konu olan çeşitli başvurular ise hem vergi idaresi hem de yargı organları tarafından “vergi hatası” kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu husus, başta akademik çevreler ve mükellefler tarafından düzeltme kurumunun kapsamını ve etkinliğini daralttığı gerekçesiyle yadırganmaktadır. Read more