Tag Archive for Varlığın performansının geliştirilmesi

Kullanım değeri (TFRS)

Kullanım değeri

27.15 Kullanım değeri, bir varlıktan kaynaklanması beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. Bugünkü değer hesaplaması aşağıdaki aşamaları içerir:

(a) Varlığın devamlı kullanımından ve nihai olarak elden çıkarılması sonucu gelecekte ortaya çıkması beklenen nakit girişlerinin ve çıkışlarının tahmin edilmesi ve

(b) Söz konusu nakit akışlarına, uygun bir iskonto oranının uygulanması.

27.16 Aşağıdaki hususlar, bir varlığın kullanım değerinin hesaplanması aşamasında dikkate alınır:

(a) Varlıktan beklenen gelecekteki nakit akışlarının tahmini.

(b) Bu nakit akışlarının tutarına ve zamanlamasına ilişkin ortaya çıkabilecek değişken durumlara dair beklentiler.

(c) Cari risksiz piyasa faiz oranı ile ifade edilen, paranın zaman değeri.

(d) Varlığa özgü belirsizlikleri üstlenmenin bedeli.

(e) Likidite sıkıntısı gibi, piyasa katılımcılarının işletmenin varlıktan beklediği gelecekteki nakit akışlarının fiyatlamasına yansıtabilecekleri diğer faktörler. Read more