Tag Archive for Ücret Gelirleri nasıl vergilenir

İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı    : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-103-

Konu  : İşveren değiştiren  personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde,…… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizde yeni işe başlayan personelin daha önce çalışmış olduğu şirketten aldığı kümülatif vergi matrahını şirketinize ibraz etmesi nedeniyle söz konusu  personelin ücretinin vergilendirilmesi sırasında kümülatif vergi matrahının dikkate alınıp alınamayacağı konusunda görüşümüz sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirle bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez………….” denilmiş 62. maddede ise “İşverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almıştır. Read more