Tag Archive for ssk

SGK’nın Eksilikleri

Sosyal Güvenlik Kurumu her ne kadar önemli bir kuruluşta olsa eksiklikleri mevcuttur. Vatandaşlara güzel hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ilaç ve durumları kabul etmemekte ve bireyleri zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca bazı hastanelerde bu kurumun geçmemesi garip bir durumdur. Bu ülkenin topraklarında bulunan bütün hastaneler vatandaşına hizmet vermekle yükümlüdürler. Sosyal Güvenlik Kurumu bu açığını kapatarak daha çok güven sağlayabilir. Vatandaş sorunsuz olarak işlerini yapmak istemekte ve parasının hepsini SGK tarafından karşılanmasını istemektedir. Bizim halkımızda genelde, nereye beleş oraya yerleş mantığı vardır. İlaçlardan ve hastane masraflarından alınan ücretin neredeyse 4/3’ünü devlet karşılamaktadır. Ancak 4/1’lik kısmını vatandaş ödemektedir. Ancak buna bile tepki edenler çıkmıyor değil yani…

SGK'nın Eksilikleri

Sosyal Güvenlik Kurumu her ne kadar önemli bir kuruluşta olsa eksiklikleri mevcuttur. Vatandaşlara güzel hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ilaç ve durumları kabul etmemekte ve bireyleri zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca bazı hastanelerde bu kurumun geçmemesi garip bir durumdur. Bu ülkenin topraklarında bulunan bütün hastaneler vatandaşına hizmet vermekle yükümlüdürler. Sosyal Güvenlik Kurumu bu açığını kapatarak daha çok güven sağlayabilir. Vatandaş sorunsuz olarak işlerini yapmak istemekte ve parasının hepsini SGK tarafından karşılanmasını istemektedir. Bizim halkımızda genelde, nereye beleş oraya yerleş mantığı vardır. İlaçlardan ve hastane masraflarından alınan ücretin neredeyse 4/3’ünü devlet karşılamaktadır. Ancak 4/1’lik kısmını vatandaş ödemektedir. Ancak buna bile tepki edenler çıkmıyor değil yani…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Sosyal güvenlik kurumu, sosyal sigortalar kurumu(SSK), Bağ-kur, Emekli sandığı gibi kurumlar tek çatı altında toplayan bir kurumdur. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kurumları tek çatı altında toplayarak kişileri güvence altına almayı amaçlamıştır. Sosyal sigortacılık kurallarına bağlı kalarak kurulan bir kuruluştur. Amaçlarından birisi de sağlık problemi olan vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık vermesi ve yaşını dolduran vatandaşların emekli olmasını sağlayabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sağladığı bu hizmetlerle vatandaşlara güven vermektedir. Her birey emekli olmak için ve sağlık ihtiyaçlarını sıkıntısız sağlamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaktadır. Sağlık problemleri olan bir birey hastaneye gidince ihtiyaçlarının büyük kısmı devlet tarafından karşılandığı için bu vatandaşların işine yaramaktadır. Bu kurumla ortada yoksul, zengin ayrımı kalmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvence içinde olma amaçlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşam kalitesine etki eden, toplumun huzurunu ve saadetini bozacak sosyal tehlikelerden insanlık hakkı ve sosyal devlet olmanın esasıyla bu tehlikelerin verebileceği her türlü zararın güvencesidir. 2006 yılında sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu’nun gerçekleşmesiyle, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında birleştirilmiş ve böylece ulusumuzun geleceğe yönelik kaygıları azalmış, işleyen sisteme olan bağlılık ve güvenleri artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlara doğumu ve ölümü arası, hatta ölümünden sonra da hakka sahip olan bireylere sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında hizmet sunmaktadır. İnsan odaklı hizmet politikası saygın bir kurum olan SGK, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı sosyal güvenlik odaklı sürdürdüğü çalışmaları ile bu konumunu korumaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ankara Balgat genel merkezli, 16 Mayıs 2006’da kabul edilmiş olan 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur’un
devredilmesiyle kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bulunmakta
olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel gayesi aktif, adalet ve ilke sahibi, kolay

ulaşılabilir ve mali açıdan sürdürülebilir, modern standartlara uygun bir sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Milli kalkınma amaçlı strateji ve politikalara paralel olarak, Sosyal Güvenlik alanında, sosyal güvenlik politikalarını etkin halde uygulayış ve bu politikaları geliştirmek için arayış içinde bulunan ve çalışmalar yapan SGK, yurtiçi ve yurtdışı önemli görevlere sahiptir. Bu görevler arasında, yurt genelinde var olan kamu idareleri arasında ortaklık ve işbirliğini sağlamak ve geliştirmek; uluslar arası alanda, gelişmeleri takip etmek, Avrupa Birliği ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve işbirliği sağlamak, uluslar arası anlaşma ve sözleşmeleri uygulamak sayılabilir.