Tag Archive for sermaye piyasası

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Tabi Olan İşletmeler

Bu piyasada her işletme denetime tabi tutulamaz. Belirli şartlara göre denetim yapılanşirketlerin belli başlı kurallara uyması gereklidir. Buna tabi olan şirketler şu şekildedir: İpotek finansmanı kuruluşları ve varlık finansmanı kuruluşları buna dahil edilmiştir. Aracı kurumlar ve portföy şeklinde olan yönetim şirketleri de bağımsız denetime alınan işletmeler arasında bulunmaktadır. Yatırım ortaklıkları, aracı haklarına bağlı olarakta bankalar, kurum tarafından tablolarda gerekli görülen işletmeler, hisse senetleri halka arz edilen işletme ortaklıkları buna dahil edilmiştir. Bağımsız denetim sistemli bir yapıda olduğu için her işletmeyi kabul etmemektedir. Kabul edilebilmek için şirket yöneticilerin önce kendi içine bir denetim oluşturmaları gerekmektedir.

Bağımsız Denetim 2

Bağımsız denetim şirketlerin finansal veya mali konularda bağımsız denetim
standartlarına uygun görülen gerekli tüm bağımsız denetim teknikleri uygulanarak
denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
mevzuatına göre sermaye piyasasında bulunan işletmelerin kendi yapılarına göre mevzuata uygun şekilde bağımsız denetimden geçmeleri gereklidir. Bu doğrultuda günümüzdeki tüm işletmelerin bu hizmeti almaları ve gerekli tüm belgeleri toplayıp , yenilemeleri gerekmektedir. Bağımsız Denetim tekniklerinde bazıları şunlardır ; Fiziki inceleme tekniği, Doğrulama tekniği, Yeniden hesaplama tekniği, Belge inceleme tekniği, Bilgi toplama tekniği, Analitik inceleme tekniği olmak üzere, kendi uzmanlık alanlarında yetkin kişiler tarafından yapılan başta gelen en önemli Bağımsız Denetim teknikleridir. İşletmelerin bu tekniklerin sonucunda aldıkları belgeleri belli aralıklarla yenilemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre uygulama için de kalabilir.

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim ; bir işletmenin finansal verilerinin o işletmenin mali durumunu ,
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda en doğru şekilde yansıttığına dair
işletmeden bağımsız kuruluşlarca yapılan çalışmadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
mevzuatına göre sermaye piyasasında bulunan işletmelerin kendi yapılarına göre mevzuata uygun şekilde bağımsız denetimden geçmeleri gereklidir.Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı , finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını , tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktadır. Bu doğrultuda bağımsız denetim hizmeti veren kuruluşların güvenilir olması gerekmektedir. Türkiye de bu hizmeti veren kuruluşlardan bazıları olan Price Water House Coopers , Deloitte , Ernst And Young , KPMG Dünya’da ve Türkiye’de köklü ve güvenilir kuruluşlardan birisidir. Bünyelerinde çalışan sayısının hayli fazla olması da verdikleri hizmetin değerini ve hitap ettikleri kitlenin genişliğine işarettir.