Tag Archive for Sermaye Azaltımı

Sermaye Azaltımı yabancı şirkete sermaye iadesi tevkifat

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-2071

22/11/2011

Konu : Sermaye azaltımına gidilerek hakim ortak olan yabancı şirkete ödemiş olduğu sermayenin iade edilmesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde,

– 12/02/2008 tarihinde kurulan Şirketinizin ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğu, Şirketinizin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin planlama, üretim, pazarlama, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak konusunda faaliyette bulunduğu,

– Şirketinizin hakim ortağının ……….. (….. AG) olduğu Alman Hükümetinin sigorta uygulamaları nedeniyle Türkiye’deki şirketlere doğrudan yatırım yapılması gereği ortaya çıktığından Şirketinizin aktifinde bulunan ……… Elektrik Üretim A.Ş.’nin (RTG) hisse senetlerinin ……… AG’nin sahip olduğu ……….. GmbH (RBA)’ya satıldığı,

– 31/12/2010 tarihi itibariyle Şirketin ödenmiş sermayesinin 163.948.000,00 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ortaklarca nakit olarak karşılandığı, söz konusu tutarın içinde geçmiş yıl kârları, yedekler ve fonların bulunmadığı, Read more