Tag Archive for Ödeme Emri zaman aşımı

Vergi tarhı ve ödeme emrinde zaman aşımı iyi hesaplanmalıdır

İzmir 3. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/951 Karar No : 2012/1625

ÖZÜ: Vergi tarhı ve ödeme emrinde zaman aşımı iyi hesaplanmalıdır.

İstemin Özeti: Davacının elde ettiği kira gelirini beyan etmediğinden bahisle takdire sevki neticesinde takdir komisyonu kararı ile belirlenen matrah üzerinden tarh edilen vergi ve kesilen cezanın tahsilini teminen düzenlenen ödeme emrinin; tarh dosyasında yazılı adreslerinde kendisine ulaşılabileceği, buna rağmen ödeme emri tebliğ edildiği, borcun zaman aşımına uğradığı iddiaları ile iptali  istenmektedir. Read more