Tag Archive for KGK Yetkilendirme

Kamu Gözetim Kurumu Basın Duyurusu

kgk

T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
Sayı: 2013/5 1 Aralık 2013
BASIN DUYURUSU
Yeni Türk Ticaret Kanunun finansal tabloların denetimi için öngördüğü denetim
kapasitesi oluşturulmaktadır.
Bilindiği üzere, yeni Türk Ticaret Kanunu ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
sermaye şirketlerinin finansal tablolarının bağımsız denetimden tabi olmasını öngörmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim yapacak olanlar, 660 sayılı KHK ya göre e
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmektedir. Bu
kapsamda bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemleri devam
etmektedir.
Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemleri, Bağımsız Denetçilik Sınavları ve geçiş dönemi
eğitimleriyle yapılmaktadır.
 Geçiş dönemi hükümleri çerçevesinde, bu güne kadar yaklaşık 6.000 meslek mensubu
eğitimlerini tamamlamıştır. Geçiş dönemi eğitimleri KGK ile işbirliği yapan 24 üniversite
tarafından yurt çapında yürütülmektedir.
 Bağımsız Denetçilik Sınavlarının ilki 25/8/2013 tarihinde yapılmış, bu sınava 1.545
aday katılmıştır. Bağımsız Denetçilik Sınavlarının, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere
yılda 2 defa yapılması planlanmaktadır.
Bu çerçevede KGK’ya müracaat eden 5.000 meslek mensubu bağımsız denetçi olmaya hak
kazanmış olup, işlemlerini tamamlayan 4.000 civarında bağımsız denetçi “Bağımsız Denetim Resmi
Siciline” kaydedilmiştir.
Bağımsız denetim kuruluşları, KGK tarafından yapılan mevzuata uygunluk ve kapasite
denetimi sonrasında yetkilendirilmektedir.
 Daha önce kamu kurumları tarafından yetkilendirilmiş olan 92 bağımsız denetim
kuruluşunun denetim yetkisi 2013 yılı için kabul edilmiş ve bunlara, yeni mevzuata
uyum sağlamak üzere 1 yıllık süre tanınmıştır.
 ilk defa yetkilendirilenler de dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşlarından 35’i
yeni mevzuata intibakı tamamlanarak olarak yetkilendirilmesi kararlaştırılmış olup,
diğerlerinin intibak süreci devam etmektedir.
2013 yılı itibarıyla, yetkilendirilmiş 95 adet bağımsız denetim kuruluşu ve bugüne kadar
yetkilendirilen 5.000 adet bağımsız denetçi kapasitesi ile yeni Türk Ticaret Kanunu açısından öngörülen
denetim ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmekte olup, bağımsız denetim alanının genişlemesine
paralel olarak bu alandaki kapasite de artırılarak devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.