Tag Archive for finansal yönetim

Finansal Yönetim

Günümüzde finans fonksiyonu, hem işletmenin temel amaçlarına ulaşmasına destek vermekte hem de öbür işletme fonksiyonlarına , işletme amaçlarına dönük bir şekilde yardım eden bir fonksiyon olma niteliği göstermektedir. Bu yeni yaklaşımın doğal sonucu olarak finansal yönetici, işletmenin temel isteklerine ulaşmasını sağlayıcı finansal politika ve stratejileri belirlemek, gerek duyulan sermayeyi sağlamak, saptanan politika ve stratejilere uygun bir şekilde programları gerçekleştirmek ve uygulama sonuçlarını kontrol etmek gibi görevleri üstlenmiştir. Finansal yönetim ise, işletmenin amaçlarını yerine getirmeleri için gerekli olan fonların temin edilmesi ve bu fonların düzgün bir şekilde değerlendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Çağdaş işletmeciliğin gelişmesi, finansal kaynakların idare edilmesi daha önemli bir duruma getirmiştir. Bu sebeple işletmelerin hayatta kalması, kaynaklarını sağlam bir biçimde yönetebilme kapasitesiyle doğru orantılı olup, buna bağlı olmaktadır. Kaynaklarını rasyonel kullanmasını bilen  işletmeler büyümekte ve gelişmektedir.