Tag Archive for finansal veriler

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim ; bir işletmenin finansal verilerinin o işletmenin mali durumunu ,
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda en doğru şekilde yansıttığına dair
işletmeden bağımsız kuruluşlarca yapılan çalışmadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
mevzuatına göre sermaye piyasasında bulunan işletmelerin kendi yapılarına göre mevzuata uygun şekilde bağımsız denetimden geçmeleri gereklidir.Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı , finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını , tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktadır. Bu doğrultuda bağımsız denetim hizmeti veren kuruluşların güvenilir olması gerekmektedir. Türkiye de bu hizmeti veren kuruluşlardan bazıları olan Price Water House Coopers , Deloitte , Ernst And Young , KPMG Dünya’da ve Türkiye’de köklü ve güvenilir kuruluşlardan birisidir. Bünyelerinde çalışan sayısının hayli fazla olması da verdikleri hizmetin değerini ve hitap ettikleri kitlenin genişliğine işarettir.