Tag Archive for denetim amacı

Finansal Tabloların Denetimi ve Raporlanması

Finansal Tabloların Denetimi ve Raporlanması

Mali Tablo Denetim Hizmeti: mali tablolara yansımış tutarların ve ilgili dipnotların dayanağını oluşturan delillerin örnekleme yoluyla incelenmesini, kullanılan muhasebe prensiplerinin değerlendirilmesini, mali tabloların hazırlanması sırasında yapılmış olan hesaplama ve tahminlerin değerlendirilmesini, mali tabloların yapısının genel olarak değerlendirilmesini içerir.

Sınırlı denetim çalışması: mali veriler üzerinde yapılan analitik değerlendirmelerle ve mali tabloların hazırlanmasından sorumlu olanlarla yapılan soru-cevap görüşmeleriyle sınırlı kalmaktadır.

Mali Tablo Denetiminin Amacı: mali tabloların, işletmenin mali durumunu ve performansını tüm önemli konularda layıkıyla ve hazırlanmalarında esas alınan finansal raporlama temeline uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı hakkındaki kanaatimizi açıklamaktır.

Sınırlı Denetimin Amacı: mali tabloların, işletmenin mali durumunu ve performansını tüm önemli konularda ve hazırlanmalarında esas alınan finansal raporlama temeline uygun olarak layıkıyla yansıtmadığına inanmamıza yol açan herhangi bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığımızı belirtmektir.

Bu çalışmaların sonucunda; bir bağımsız denetim raporu veya bağımsız sınırlı denetim raporu hazırlanarak müşterimize sunulur. Doğal olarak, her iki tür rapor da ilk paragrafta belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanır.

Yeni Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğe girmesiyle Finansal denetim bağımsız denetçiler tarafından yapılacak olup Finansal tabloların denetimi ve raporlamasına ilişkin standartlar Kamu gözetim Kurumu tarafından açıklanacaktır.