Tag Archive for belge inceleme

Bağımsız Denetim 2

Bağımsız denetim şirketlerin finansal veya mali konularda bağımsız denetim
standartlarına uygun görülen gerekli tüm bağımsız denetim teknikleri uygulanarak
denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
mevzuatına göre sermaye piyasasında bulunan işletmelerin kendi yapılarına göre mevzuata uygun şekilde bağımsız denetimden geçmeleri gereklidir. Bu doğrultuda günümüzdeki tüm işletmelerin bu hizmeti almaları ve gerekli tüm belgeleri toplayıp , yenilemeleri gerekmektedir. Bağımsız Denetim tekniklerinde bazıları şunlardır ; Fiziki inceleme tekniği, Doğrulama tekniği, Yeniden hesaplama tekniği, Belge inceleme tekniği, Bilgi toplama tekniği, Analitik inceleme tekniği olmak üzere, kendi uzmanlık alanlarında yetkin kişiler tarafından yapılan başta gelen en önemli Bağımsız Denetim teknikleridir. İşletmelerin bu tekniklerin sonucunda aldıkları belgeleri belli aralıklarla yenilemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre uygulama için de kalabilir.