Tag Archive for bağkur

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ankara Balgat genel merkezli, 16 Mayıs 2006’da kabul edilmiş olan 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur’un
devredilmesiyle kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bulunmakta
olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel gayesi aktif, adalet ve ilke sahibi, kolay

ulaşılabilir ve mali açıdan sürdürülebilir, modern standartlara uygun bir sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Milli kalkınma amaçlı strateji ve politikalara paralel olarak, Sosyal Güvenlik alanında, sosyal güvenlik politikalarını etkin halde uygulayış ve bu politikaları geliştirmek için arayış içinde bulunan ve çalışmalar yapan SGK, yurtiçi ve yurtdışı önemli görevlere sahiptir. Bu görevler arasında, yurt genelinde var olan kamu idareleri arasında ortaklık ve işbirliğini sağlamak ve geliştirmek; uluslar arası alanda, gelişmeleri takip etmek, Avrupa Birliği ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve işbirliği sağlamak, uluslar arası anlaşma ve sözleşmeleri uygulamak sayılabilir.