Tag Archive for Bağımsız denetim

Bağımsız Denetimde Sözleşme Şart

Bağımsız denetim yaptıracak şirket ile denetçi arasında bir sözleşmenin olması şarttır.
Aslına bakarsanız bunun çok gerekli olduğunu göreceksiniz. Sözleşme ileride oluşan
problemler için aydınlatıcı olacaktır. Yönetim kurulu ile denetçi arasında imzalanan bu
sözleşme çerçevesinde iki tarafta sözleşmeye göre hareket etmesi gerekmektedir. Bir tarafın sözleşmenin dışına çıkması durumunda olaya asli mahkemesi el koyar. Mahkeme duruma sözleşmeye ve olaya bakarak açıklık getirir. Mahkemenin hızlı karar vermesi ve ortada somut bir şey olması için gereklidir. Denetçinin taraflı olmasın durumunda, işletme sahiplerinin haksız davrandıkları durumunda imzalanan sözleşme pusula gibi olayın gidişatına yön verecektir. Sözleşme işe başlanmadan önce imzalanması gerekli ve uygun maddelerin yer alması gereklidir.

Muhasebe ve Vergi Denetimi ile Bağımsız Denetim Arasındaki Farklılık

İşletme hakkında karar veren kurumlar için şirketin gelir gider tablosunun ve verilerinin düzenli bir şekilde ve mantıklı bir çerçeve de özetlenmesi işi muhasebedir. Vergi denetimi ise; şirket veya kurumların vergi denetimini yapmaktadır. Yani şirketin vergi gidişatına yön vererek belirli bir tablo çıkarma işidir diyebiliriz. Ancak bağımsız denetim ise ; hem muhasebenin hem de vergi denetiminin düzenli ve doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını inceler. Bağımsız denetim kısacası muhasebe ve vergi denetimini inceler ve sürekli kontrol eder. Burada oluşan sorunlar ve yanlışlıklara açıklık getirir. Yanlış yansıtılmış bilgileri ortaya çıkarır ve düzeltilmesinde yardımcı olur.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Tabi Olan İşletmeler

Bu piyasada her işletme denetime tabi tutulamaz. Belirli şartlara göre denetim yapılanşirketlerin belli başlı kurallara uyması gereklidir. Buna tabi olan şirketler şu şekildedir: İpotek finansmanı kuruluşları ve varlık finansmanı kuruluşları buna dahil edilmiştir. Aracı kurumlar ve portföy şeklinde olan yönetim şirketleri de bağımsız denetime alınan işletmeler arasında bulunmaktadır. Yatırım ortaklıkları, aracı haklarına bağlı olarakta bankalar, kurum tarafından tablolarda gerekli görülen işletmeler, hisse senetleri halka arz edilen işletme ortaklıkları buna dahil edilmiştir. Bağımsız denetim sistemli bir yapıda olduğu için her işletmeyi kabul etmemektedir. Kabul edilebilmek için şirket yöneticilerin önce kendi içine bir denetim oluşturmaları gerekmektedir.

Bağımsız Denetime Tabi Olan İşletmeler

Bağımsız denetim birçok işletmenin işine yaramaktadır. İşletmelerin finansal tablolarını inceleyen bir yapıdır. Bağımsız denetime tabi tutulan kurum, kuruluş ve işletmeler vardır. Bu işletmelerin bazıları;  yatırım ortakları, emeklilik fonları, konut finansmanı fonları, varlık
finansmanı fonları, ipotek finansmanı fonları, aracı kurumlar, finans tablolarının incelenmesi gereken ve kurul tarafından istenen işletmeler, aracılıkta yer alan bankalar vb. gibi işletmeler bağımsız denetime tabi tutulan kurum ve kuruluşlardır. Zorunlu olmadığı gibi gerekli görülen bağımsız denetim, aslında işletmeler için vazgeçilmez bir etkendir. Çünkü bağımsız denetim sayesinde ilerideki hedeflere ulaşmak mümkündür. Bağımsız denetim sayesinde sorunlar ve çıkmaz konular çözülür, ortaya attığı fikirlerle yöneticilere yön verir. Bağımsız denetimin işletmeler için vazgeçilmezdir

Bağımsız Denetimin Faydaları

Bağımsız denetim aslında yönetime destek veren bir gruptur. Yönetime çıkarılan mali tablolarla fikir sunmakta ve oluşturulan planlarla destek vermektedir. Yöneticiler geleceğe ait karar verirken denetleyiciler fikirleriyle yöneticilere yön vermekte ve ışık tutmaktadır. Şirket veya işletme birçok ortaklardan oluşuyorsa bağımsız denetim sayesinde ortakların hakları eşit şekilde korunmuş olur. Bağımsız denetimden geçen ve ölçme ve değerlendirmeyle süzülen tablolar düşük finansman bulması kolaylaşır ve istediğini bulur. Ayrıca bağımsız denetim grubunun incelediği tablolar sonucu çıkarılan raporların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılır ve yöneticilere bilgiler aktarılır. Ayrıca işletmelerde çalışan yönetici ve çalışanların işlerine hile katıp katmadığı ortaya çıkar ve kimin nasıl bir tempoda çalıştığı çok kolay bir şekilde saptanır.