Tag Archive for bağımsız denetim nedir

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız denetim kısaca, işler halde bulunan işletmelerin yıllık finans tablosunu ve tüm defter, kayıt, belge gibi evrakların raporlaştırılmış halidir. Bağımsız denetimde denetleyen kişinin şüpheci bir tavır sergilemesi gereklidir. Çünkü tarafsız olduğu için bütün olgu ve olaylara şüpheyle yaklaşarak ortada bir çelişkinin olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. Ayrıda güven olması şarttır. Raporlar hazırlanırken güvence altında hazırlanması şarttır.  Bağımsız denetim zorunlu olmamakla birlikte günümüzdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Çünkü işletmelerce açık, anlaşılır bir bilgi her zaman geçerli bir bilgi olarak görülmüş ve bağımsız denetime bu yüzden ihtiyaç duyulmuştur. Bağımsız denetim zorunlu olmamakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmış bir raporlaştırma sistemidir.