Tag Archive for Bağımsız Denetim Karmaşası

Bağımsız Denetim Kargaşası KGK oldukça hazırlıksız

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) nın son bir hafta içinde yapmış olduğu uygulamalara bakıldığında oldukça hazırlıksız olduğu görülmektedir.

Kamu Gözetim Kurumu kgk.sakarya.edu.tr url’sinden Meslek mensuplarına ilişkin eğitim programı adı altında 19 Temmuz 2012 tarihinde 15 yılını dolduran SMMM ler için müracaata açmış, ertesi gün kaldırmış yeni bir başvuru metni eklemiştir.

Kendi resmi sitesi kgk.gov.tr adresinden eğitim programı müracaatlarının alınacağını duyurmuş, ayrıca Bağımsız Denetim Yönetmeliği taslağını görüşlere açmıştır.

2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 660 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle Kurulan Kurum, kurulduğu günden bu yana hazırlıklarını tamamlayamadığı, ne yapacağını bilemez bir durumda olduğu görülmektedir.

Taslak incelendiğinde, SPK denetçilerine sağlanan ayrıcalıkların diğer kanunlarla çeliştiği, 5018 sayılı kanuna atıf yapılarak kargaşa ortamı yaratılmıştır.

Taslağın görüşe açılmasının nedenide bilgi eksikliklerini, ileride karşılabilecekleri sorunları görmeleri içindir. Taslak bu şekilde yayınlanırsa bir çok maddesinin iptal edilebileceği açıkça görülmektedir.

Meslek Mensupları eğitim programı için istenilen 4500.-TL ulaşım ve konaklama hariç belirlenen rakam Meslek Mensupları tarafından çok yüksek bulunmuştur.  Kurum Bağımsız Denetim ücretlerini yayınlarken acaba bu kadar bonkör davranacakmı sorularının sorulmasına neden olmuştur.

Eğitim programının verilip geri çekilmesi, yönetmelik yayınlanmadan eğitim programına geçiş, yönetmelik taslağının gorus.sakarya.edu.tr de madde madde görüşe açılması, taslağın amatörce hazırlanması, çok geç kalındığının ve kurumun oldukça hazırlıksız olduğunun göstergesi.

Önümüzdeki günler, aylar ve yıllırda KGK ve uygulamaları ve Yargı kararları çok konuşulacak gibi duruyor.