Tag Archive for Bağımsız Denetçilik için Başvurular Başladı

Bağımsız Denetim Eğitim Müracaatları Başladı

Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Eğitimine Katılım için Şartlarını Açıkladı.
660 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLECEK MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN EĞİTİM PROGRAMI

1. ETAP BAŞVURU TARİHLERİ 19.07.2012- 03.08.2012

Kamu Gözetimi Kurumu

660 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLECEK MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN EĞİTİM PROGRAMI

01/06/1989 tarih ve 3568 sayılı kanuna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik hakkını kazanmış olup meslekte kıdemi 15 yılını tamamlamış olanlardan bağımsız denetçi olarak yetkilendirmeyi talep edenler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile bu konuda işbirliği yapan Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasından imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenecek olan sertifika programına iştirak edebilirler. Meslekte kıdemin hesaplanmasında, meslekte staja başlama tarihi; stajdan sayılan hallerde ise kamuda mesleğe giriş tarihi esas alınacaktır.

Üniversite tarafından düzenlenecek eğitim programına devam sağlayan ve programı başarı ile tamamlamış olan meslek mensupları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ön görülen teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlamış sayılacaklardır. Söz konusu eğitim programının tüm aşamaları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Read more