Kobi TFRS ye göre Finansal tabloların niteliğine ilişkin bilgiler

Finansal tabloların niteliğine ilişkin bilgiler

 

3.23 Finansal tabloların her biri ve dipnotları, birlikte yayımlandıkları diğer dokümanlardaki bilgilerden ayırt edilerek açıkça gösterilir. İlaveten, aşağıdaki hususlara finansal tablolarla birlikte belirgin şekilde yer verilir ve sunulan bilgilerin anlaşılması açısından gerekli olduğu durumlarda, söz konusu ifadeler tekrarlanır:

(a) Raporlayan işletmenin ticaret unvanı ve önceki raporlama döneminin sonundan bu yana unvanında meydana gelen değişiklikler.

(b) Finansal tabloların tek bir işletmeye mi yoksa bir işletmeler grubuna mı ait olduğu.

(c) Raporlama döneminin sona erdiği tarih ve finansal tabloların kapsadığı dönem.

(d) Finansal tablolarda kullanılan para birimi (Bölüm 30 Yabancı Para

Çevrim İşlemlerinde tanımlanmıştır).

(e) Finansal tablolarda yer alan tutarlarda yuvarlama yapılmış ise, yuvarlamanın düzeyi.

3.24 Aşağıdaki hususlar dipnotlarda açıklanır:

(a) İşletmenin ikametgâhı ve yasal statüsü, kurulduğu ülke ve kanuni merkezinin adresi (kanuni merkezden farklı olması durumunda, esas faaliyet yerinin/iş merkezinin adresi).

(b) İşletmenin faaliyet gösterdiği alanlar ve esas faaliyetlerinin niteliği.

Bu Standartta belirtilenler dışındaki bilgilerin sunumu

3.25 Bu Standart, küçük veya orta büyüklükteki işletmelerin bölümlere ilişkin finansal raporu, hisse başına kazanç bilgisi veya ara dönem finansal raporu sunmalarına ilişkin herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu hususlara yönelik açıklamalarda bulunan işletmelerin, söz konusu bilgilerin hazırlanma ve sunulma esaslarını belirtmeleri gerekir.

Bir önceki yazımız olan Kobi TFRS Tam Bir Finansal Tablo Seti başlıklı makalemizde Dipnotlar, Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir