Kobi TFRS Kısa vade – uzun vade ayrımı

Kısa vade – uzun vade ayrımı

 

4.4 Likidite esasına göre sunumun güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağladığı durumlar haricinde, dönen ve duran varlıklar ile kısa ve uzun vadeli borçların 4.5-4.8. paragrafları uyarınca finansal durum tablosunda ayrı sınıflar şeklinde sunulmaları gerekir. Likidite esasına göre sunuma imkân veren istisnanın uygulanması durumunda, tüm varlık ve borçlar yaklaşık likidite düzeylerine göre sıralanarak (en az likitten en çok likide veya en çok likitten en az likide) sunulur.

Dönen varlıklar

4.5 Bir varlık aşağıdaki durumlarda dönen varlık olarak sınıflandırılır:

(a) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi,

(b) Alım satım amacıyla elde tutulması,

(c) Raporlama tarihini takip eden on iki ay içerisinde paraya çevrileceğinin beklenmesi veya

(d) Nakit veya nakit benzeri bir varlık olması (raporlama tarihini takip eden en az on iki aylık süre içerisinde takas edilmesi veya borç ödemesinde kullanılması kısıtlanmış olanlar hariç).

4.6 Diğer tüm varlıklar duran varlık olarak sınıflandırılır. Normal faaliyet döngüsünün açık olarak belirlenemediği durumlarda, sözü edilen sürenin on iki ay olduğu kabul edilir.

Kısa vadeli borçlar

4.7 Aşağıdaki özelliklerden birini taşıyan borçlar kısa vadeli borç olarak sınıflandırılır:

(a) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde ödeneceğinin öngörülmesi,

(b) Alım satım amacıyla elde tutulması,

(c) Raporlama tarihini takip eden on iki ay içerisinde ödeneceğinin öngörülmesi veya

(d) İşletmenin ödemeyi raporlama tarihinden en az on iki ay sonrasına kadar koşulsuz olarak erteleyebilme hakkının bulunmaması.

4.8 Diğer tüm borçlar uzun vadeli borç olarak sınıflandırılır.

Finansal durum tablosundaki kalemlerin sıralaması ve düzeni

4.9 Bu Standart, finansal durum tablosunda yer alan kalemlerin hangi sıra ve düzende sunulacağını göstermemektedir. Sadece paragraf 4.2’de, nitelik ve işlevleri finansal durum tablosunda ayrı olarak sunulmalarını gerektiren düzeyde farklı olan kalemlerin bir listesi yer almaktadır. Ayrıca:

(a) Kalemlerin boyutunun, niteliğinin veya işlevlerinin ya da benzer kalemlerin birlikte sunulma biçimlerinin finansal durumun anlaşılması açısından gerekli kıldığı durumlarda, finansal durum tablosuna yeni kalemler eklenebilir ve

(b) Finansal durumunun anlaşılmasını sağlamak amacıyla, kullanılan tanımlar ve kalemlerin sıralama yöntemleri ya da benzer kalemlerin toplu olarak sunulma biçimleri, işletmelerin türü ve faaliyetlerinin niteliğine göre gerektiğinde değiştirilebilir.

4.10 Ek kalemlere yer verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususların tümü göz önünde bulundurulur:

(a) Varlıkların tutarı, niteliği ve likiditesi.

(b) Varlıkların işletmedeki işlevleri (fonksiyonları).

(c) Borçların tutarı, niteliği ve ödeme zamanı.

Bir önceki yazımız olan Turmob Bağımsız Denetim Eğitim Videosu Prof. Dr. Nejat Bozkurt başlıklı makalemizde Bağımsız Denetim Eğitimi Prof. Dr. Nejat Bozkurt, Bağımsız Denetim Videoları Prof DR. Nejat Bozkurt ve Prof.DR Nejat Bozkurt hakkında bilgiler verilmektedir.

WordPress veritabanı hatası: [Table './finansal_finans/wp_comments' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_comments.comment_ID FROM wp_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 443 AND comment_parent = 0 ORDER BY wp_comments.comment_date_gmt ASC, wp_comments.comment_ID ASC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir