Kobi TFRS Finansal Durum Tablosu ve kapsamı

Bölüm 4

Finansal Durum Tablosu Bu bölümün kapsamı

4.1 Bu bölüm, finansal durum tablosunda sunulacak bilgilerin niteliğini ve sunum yöntemlerini içermektedir. Finansal durum tablosu (bilanço olarak da ifade edilir), işletmelerin belirli bir tarihteki – raporlama döneminin sonu – varlık, borç ve özkaynaklarını gösterir.

Finansal durum tablosunda sunulacak bilgiler

4.2 Finansal durum tablosunda, asgari olarak, aşağıdakileri temsil eden kalemler yer alır:

(a) Nakit ve nakit benzerleri.

(b) Ticari ve diğer alacaklar.

(c) Finansal varlıklar ((a), (b), (j) ve (k) bentlerinde gösterilen tutarlar hariç).

(d) Stoklar.

(e) Maddi duran varlıklar.

(f) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak izlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller.

(g) Maddi olmayan duran varlıklar.

(h) Birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü tutarları düşülmüş maliyetiyle izlenen canlı varlıklar.

(i) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak izlenen canlı varlıklar.

(j) İştiraklerdeki yatırımlar.

(k) Müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlar.

(l) Ticari ve diğer borçlar.

(m) Finansal borçlar ((l) ve (p) bentlerinde gösterilen tutarlar hariç).

(n) Dönem vergisi ile ilgili borçlar ve varlıklar.

(o) Ertelenmiş vergi borçları ve ertelenmiş vergi varlıkları (bunlar her zaman uzun vadeli borç ve duran varlık olarak sınıflandırılır).

(p) Karşılıklar.

(q) Kontrol gücü olmayan paylar (özkaynaklar içerisinde yer alır ve ana ortaklığın pay sahiplerine isabet eden özkaynak tutarından ayrı olarak sunulur).

(r) Ana ortaklığın pay sahiplerine isabet eden özkaynak tutarı.

4.3 Finansal durumun anlaşılması açısından gerekli olduğunda, finansal durum

tablosunda yer alan kalemler farklı detayda sunulur ve başlıklar ile ara toplamlara yer verilir.

Bir önceki yazımız olan Kobi TFRS ye göre Finansal tabloların niteliğine ilişkin bilgiler başlıklı makalemizde Kobi TFRS bilgilerin Sunumu ve Kobi TFRS dipnotlar açıklamaları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir