Finansal Tablo Dipnotları

Finansal Tablo Dipnotları Bu bölümün kapsamı;

8.1 Bu bölüm, finansal tablo dipnotlarında sunulması gereken bilgilere ilişkin genel ilkeleri ve bu bilgilerin nasıl sunulacağı konularını düzenlemektedir. Dipnotlar, finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, gelir tablosu (sunulduysa), gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu (sunulduysa), özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosunda yer alanlara ek olarak sunulması gereken bilgileri içermektedir. Dipnotlarda, sözü edilen tablolarda yer alan kalemlere yönelik metinsel açıklamalara veya ilgili kalemlere ilişkin alt sınıflara (detaylara) ve bu tablolarda muhasebeleştirme koşullarını taşımayan kalemlere ilişkin bilgilere yer verilir. Bu bölümde yer alan hükümlerin yanı sıra, bu Standardın neredeyse diğer tüm bölümlerinde, normal koşullarda dipnotlarda yapılması gereken çeşitli açıklamalarda bulunulması talep edilmektedir.

Dipnotların yapısı

8.2 Dipnotlarda:

(a) Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan temel unsurlara ve kullanılan belirli muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler yer alır.

(b) Bu Standardın açıklanmasını gerektirdiği, finansal tabloların herhangi bir yerinde sunulmamış olan açıklamalara yer verilir.

(c) Finansal tablolarda yer verilmemiş olmakla birlikte ilgili tabloların anlaşılması açısından gerekli olan açıklamalar yer alır.

8.3 Dipnotlar, mümkün olduğu ölçüde sistematik bir biçimde sunulur. Finansal

tablolardaki her bir kalem için, ilgili olduğu dipnotlara referans verilir.

8.4 Dipnotlar, normal koşullarda aşağıdaki sırada sunulur:

(a) Finansal tabloların KOBİ TFRS’ye uygun olarak hazırlandığına ilişkin açıklama (bakınız: paragraf 3.3);

(b) Uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti (bakınız: paragraf 8.5);

(c) Finansal tablolar ve bu tablolarda yer alan kalemler ile aynı sırada sunulmak kaydıyla, finansal tablolarda yer alan kalemlere ilişkin açıklamalar ve

(d) Diğer açıklamalar.

Muhasebe politikalarının açıklanması

8.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti bölümünde aşağıdaki hususlarda açıklama yapılır:

(a) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ölçüm esası (veya esasları).

(b) Finansal tabloların anlaşılması için açıklanması gereken diğer muhasebe politikaları.

İşletme yönetiminin değerlendirmeleri hakkında bilgi

8.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti bölümünde veya diğer dipnotlarda, muhasebe politikalarının uygulanmasında işletme yönetimince yapılan ve finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde en çok etkiye sahip olan, tahminde bulunulmasını gerektirenler dışındaki (bakınız: paragraf 8.7) değerlendirmelere yer verilir.

Tahminlerdeki belirsizliğin temel kaynakları hakkında bilgi

8.7 Dipnotlarda, izleyen hesap dönemi içerisinde varlık ve borçların defter değerlerinde önemli düzeltmeler yapılmasını gerektirme riski yüksek olan geleceğe yönelik temel varsayımlara ve raporlama tarihi itibarıyla tahminlerde mevcut olan belirsizliğin diğer temel kaynaklarına yönelik açıklama yapılır. Söz konusu varlık ve borçlara ilişkin olarak dipnotlarda aşağıdaki bilgilere yer verilir:

(a) İlgili varlık ve borçların nitelikleri ve

(b) İlgili varlık ve borçların raporlama dönemi sonundaki defter değerleri.

Bir önceki yazımız olan Nakit Akış Tablosu başlıklı makalemizde Finansman faaliyetleri, Kobi-TFRS bilgilendirme dökümanları ve Kobi-Tfrs Nakit Akış Tablosu hakkında bilgiler verilmektedir.

WordPress veritabanı hatası: [Table './finansal_finans/wp_comments' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_comments.comment_ID FROM wp_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 464 AND comment_parent = 0 ORDER BY wp_comments.comment_date_gmt ASC, wp_comments.comment_ID ASC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir