Archive for Genel

Şirketleri bağımsız denetim elemanları denetleyecek

Şirketleri bağımsız denetim elemanları denetleyecek;

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerin bağımsız denetim elemanları tarafından denetleneceğini belirterek ”Elbette biz hizmet üretirken, satarken yeni bir uygulamaya girerken, ülkemizin insanlarının bu alanda mutlaka yarışa girecek ortama sokulmaları gerekiyor” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Eminönü Yerleşkesi’nde düzenlenen ”Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Mükelleflere Etkileri” konulu konferansta konuşan Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanununun elbette birçok düzenlemeyi içinde barındırdığını belirterek, bu kanunun, dünyada oluşan gelişmelerin dikkate alınmasıyla düzenlendiğini kaydetti.

Yazıcı, mevcut kanuna göre anonim şirket kurulabilmesi için sermaye bulunsa bile tek başına kurulamayacağını ve en az 4 kişi daha bulunması gerektiğini ifade ederek, kişilere sembolik paylar verilecek işlerin kurulan kişi tarafından yürütüldüğünü, ancak tökezlenme durumunda diğer kişilerin kendilerini mahkemede bulduğunu söyledi.

Yeni kanunun bu durumu gerçekliğe uygun şekilde düzenlediğini anlatan Yazıcı, şunları aktardı:

”Artık tek kişi şirket kurabilir. Asgari sermaye miktarları az, anonim şirket 50 bin lira limited şirketlere 10 bin lira az. Bununla ilgili çözümü de ‘bu miktarları Bakanlar Kurulu artırmaya yetkindir’ deniliyor. Limited şirketleri 10 katına kadar çıkarma yetkisi var. Öte yandan, şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmak için pay sahibi olmasına gerek yok. Yönetim kurulu sayısına sınırlama getirilmemiş. Ama birden fazla kişiyse bunun 4’te birinin yüksek tahsilli olma şartı getiriliyor.”

”Bu kanunu eleştirenler de var. Çok doğal, bundan memnuniyet duyuyorum”-

Yazıcı, yeni kanuna göre şirketlerin artık denetim organının olmayacağını belirterek, ”Şirketler, bağımsız denetim elemanları tarafından denetlenecek. Peki kimler bu denetimi yapacak- Bunu da Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Yüksek Kurulu belirleyecek. Herkes bağımsız bir denetçi değildir. Bu bağımsız denetim kurulları da olacak, bağımsız denetçiler de olacak. Uluslararası denetim firmaları var. Dünyanın her tarafında öne çıkıyorlar. Elbette biz hizmet üretirken, satarken yeni bir uygulamaya girerken, ülkemizin insanlarının bu alanda mutlaka yarışa girecek ortama sokulmaları gerekiyor” diye konuştu.

Herhangi bir kamu kuruluşu ile ilgili yapılandırma konusunda hizmet satın alınacağını ve deneyim istendiğini ifade eden Yazıcı, ”10 yıl deneyim olması lazım’ deniliyor. Deneyim imkanı vermezsen nasıl deneyim olacak- Yerli firma yok. Bu alanın da bu perspektifle düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Yazıcı, bütçe uygulamalarına denetlenme zorunluluğu getiren uygulamaların büyük yarar sağlayacağını anlatarak, şunları söyledi:

”Denetçiler, ‘şirketin kayıt ve belgelerini inceledik ve hukuka aykırı herhangi bir durum yoktur’ deniliyor. Böyle bir şey olabilir mi- Denetçiler sorumlu olacak. Denetçi ve yönetim ile ilgili ilişkiler de düzenlenmiş. Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma imkanı verecek. Böylesine faaliyet süreçlerini kolaylaştırılan bir kanun. Bu kanunu eleştirenler de var. Çok doğal, bundan memnuniyet de duyuyorum. Bu kanun herkesi ilgilendiriyor. Yolları, toplu konutları, havaalanlarını, savunma sanayisini ilgilendiriyor. Bu kanun ile ticaretin aktörleri vergilerini ödeyecek. Bu amaçla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 13 bölgede kanun ile ilgili hususları paylaşmak amacıyla toplantılar düzenledik. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili toplantılar faydalı oldu. Konuşmak iyidir ama bunlar bir zemine otursun. Sırf karalama amaçlı yapmayalım.”

”Eleştirilerin hemen hemen tamamının ikincil düzenlemelerle giderileceğini düşünüyorum”-

Yazıcı, artık 1 Temmuz’dan itibaren şirket ortağının şirketten para alamayacağını belirterek, ”Şirketin faaliyetleri için alınacaksa olur. Ama ‘istediğimde bu parayı alayım’ dersen olmaz. O zaman şirket kurma. Faaliyet alanlarının net olması gerekiyor. Artık dünya ile yarışıyorsunuz. Dünya ‘şirket’ten ne anlıyorsa, siz de öyle olmalısınız” diye konuştu.

Şirketten, ”Kar payı avansı” alınabileceğini ve bunun şirketten borç almanın istisnası olacağını ifade eden Yazıcı, internet sitesinin kurulmasının istenmesinin ve şirketin bilgilerinin yayınlanması zorunluluğu getirilmesinin eleştirildiğini söyledi.

Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Şirketler genel kurul yapmaz mı- Şirket yöneticilerin ne kadar alacağı belirlenmez mi- Kar-zararı, hesap bakiyeleri, bilançoları genel kurulda okunmaz mı- Tutanaklarda yer almaz mı bunlar- Her şirketin internet sitesi zaten var. Bu sitenin belli bir bölümüne bilgilerin yer alacağı alan tahsis edilmesini istiyoruz. Biz bunu bu yasayla daha çağdaş hale getiriyoruz. Bununla ilgili uygulamalar, 1 Temmuz 2013’de yürürlüğe girecek.

İkincil düzenlemeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılıyor. Yürürlüğe girmemiş kanuna dayanarak ikincil düzenleme çıkarıp hayata geçirebilir misiniz- İkincil düzenlemeler ile ilgili hazırlıklarımız bitmiş, bu ay arkadaşlarımız beni bilgilendirecek. İnşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan, sitemizde eleştirileri de açık hale getirerek, ikincil düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Türkiye’yi en kolay ve en güvenilir ticaretin yapıldığı ülke haline getirmektir.”

 

HER SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ ADAYIMI

Her Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız denetçiliğe adaymıdır?

I- GİRİŞ

660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(1) (KHK) uyarınca, yeminli mali müşavir (YMM) ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) ruhsatını almış meslek mensupları “bağımsız denetçi adayı” konumunda bulunmaktadır.

Ancak SMMM’lerden bazılarının, bu ruhsata sahip olmasına rağmen bağımsız denetçi adayı olması durumu tartışmalıdır. Aşağıda SMM ruhsatına sahip meslek mensuplarından hangilerinin bağımsız denetçi olamayacağına ilişkin değerlendirmeye yer verilecektir.

II- BAĞIMSIZ DENETÇİ ADAYI OLABİLECEK/OLAMAYACAK MESLEK MENSUPLARI

Bağımsız denetçilik uzun süre çok başlı bir şekilde devam etmiştir. Son olarak 660 sayılı KHK ile yeni bir döneme girilmiştir.

KHK ile bağımsız denetimde uygulama birliği oluşturmak, bağımsız denetim müessesesi için gerekli güveni sağlamak ve kaliteyi artırmak amaçlanmıştır (md. 1). Bu amaçla bağımsız denetim konusunda tek söz sahibi olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuş ve aynı isimle Kurul oluşturulmuştur. Kurum, diğer yetki ve görevlerinin yanısıra, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetki ve görevleri ile donatılmıştır.

KHK’nın ikinci maddesinde bağımsız denetçinin tanımı yapılmıştır. Buna göre bağımsız denetçi: bağımsız denetim yapmak üzere, 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen kişilerdir.

Bu tanımlama ile 3568 sayılı Kanun’a göre YMM veya SMMM ruhsatına sahip olmak, bağımsız denetçi olmak için gerekli niteliklerinden biridir. Böylece, aslında başlı başına bir denetim mesleği olan YMM ve SMMM’lik başka bir mesleğe adaylığın ön koşulu haline gelmiştir.

YMM ve SMMM’lerin bağımsız denetçilik yapabilmeleri için, aynı zamanda Kurum tarafından öngörülecek şartlara sahip olması veya o şartları yerine getirmesi gerekecektir. Kurum, sınav, eğitim, mesleki tecrübe veya belli alanlarda belli süre görev yapma şeklinde şartlar getirebilecektir. Nitekim, mezkur KHK’nın Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 9. maddesinin bir numaralı fıkrasının (f) bendinde Kurula, bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak şeklinde görev ve yetkiler verilmiştir. Bu görev ve yetkiler, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek YMM ve SMMM’lerden ilave şart veya nitelikler aranacağına işaret etmektedir. Bu şartları taşıyan YMM ve SMMM’ler normal şartlar altında bağımsız denetçilik mesleğini de yapabileceklerdir.

Burada normal şartlar altında ibaresini kullanmamızın nedeni, bazı SMMM’lerin, bu unvana ve ruhsata sahip olmasının bağımsız denetçi adaylığı için yeterli olmaması ile ilgilidir. Başka bir deyişle, her SMMM otomatik şekilde bağımsız denetçi adayı konumunda bulunmamaktadır.

Burada, hangi SMMM’lerin bağımsız denetçi niteliğini taşımadığı sorusu önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 10.07.2008 tarih ve 5786 sayılı Kanun’un(2) 20. maddesi ile 3568 sayılı Kanun’a geçici madde 11 eklenmiştir. Söz konusu maddeyle; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlara belli süre eğitim ve beş yıl içinde beş defa girebilecekleri özel bir sınav ile SMMM olma imkanı tanınmıştır.

Mezkur geçici 11. madde uyarınca serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazananların; bağımsız denetçi unvanıyla denetim yapabilmeleri için söz konusu mevzuatta belirtilen şartlara ilave olarak 3568 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını da taşımaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu kişiler, mezkur bentte belirtilen eğitim şartını sağlamadıkları sürece, SMMM unvanını kullanmakla birlikte, bağımsız denetçi unvanıyla denetim yapamayacaklardır.

3568 sayılı Kanun’un 5. maddesinde SMMM’ler için öngörülen eğitim şartı, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumu’nca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olmaktır.

Yukarıdaki Kanun hükümleri çerçevesinde, 3568 sayılı Kanun geçici 11. maddesi uyarınca SMMM unvanını almaya hak kazanmasına rağmen yukarıda belirtilen eğitim şartını taşımayan SMMM’lerin bağımsız denetçilik yapmalarının mümkün olmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu eğitim şartının daha sonradan yerine getirilmesi durumunda özel sınavla SMMM unvanına hak kazananlar da bağımsız denetçi adayı olabilecektir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na verilen yetki ve görevler çerçevesinde bağımsız denetçilikle ilgili olarak yapılacak ikinci düzenlemelerde de, bağımsız denetçi olacaklarda, belli alanlarda lisans diploması sahibi olma şartının öngörülmesi kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir düzenleme, mezkur geçici 11. maddeyi destekleyen nitelikte olacaktır.

III- SONUÇ

660 sayılı KHK uyarınca YMM ya da SMMM ruhsatı sahibi olmak bağımsız denetçi adaylığı için gerekli bir zorunluluktur. Ancak her SMMM ruhsatı sahibi meslek mensubu bu adaylığa otomatik olarak sahip bulunmamaktadır. Çünkü 3568 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesi ile yapılan düzenleme kapsamında SMMM olmaya hak kazananlardan eğitim durumları itibariyle mezkur Kanun’un 5. maddesindeki belli alanlardan lisans veya yüksek lisans sahibi olma şartını taşımayanların bağımsız denetçilik yapması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, SMMM ruhsatı sahibi bazı meslek mensuplarının bağımsız denetçi adayı olabilmek için, ayrıca 3568 sayılı Kanun’da SMMM’ler için öngörülen mezuniyet veya diploma şartını da yerine getirmeleri gerekmektedir.

Her SMMM’nin bağımsız denetçi olamayacağı yönündeki yukarıdaki tespitlerimiz, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen Denetçilik müessesesi ve 660 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak ikincil düzenlemelere muhatap meslek mensubu sayısının doğru belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu belirleme, bağımsız denetim alanındaki denetçi ihtiyacından, bu denetçilerin eğitimi, sınav planlamasına kadar pek çok alanla ilgili uygulama ve düzenleme için gerekli görülmektedir. Çünkü bu durumda olan meslek mensuplarının sayısı azımsanmayacak düzeyde olduğu tahmin edilmektedir.

BAĞIMSIZ DENETİM DERSLERİ SPK NOTLAR

BAĞIMSIZ DENETİM DERSLERİ SPK NOTLAR
Denetim nedir

İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden belirlenmiş ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla;
tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.

Denetimin Unsurları (Özellikleri)

1-Denetim bir süreçtir.

2-İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar

3-Önceden belirlenmiş kriterler

4-Uygunluk derecesini tespit etmek.

5-Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme 6-İlgi duyanlara bildirme;

7-Denetim sonuçlarının raporlanması ve bildirilmesi

Denetimin amacına gore denetim türleri nelerdir

1-mali tablolar denetimi

2-uygunluk denetimi

3-iç denetim

4-faaliyet denetimi

Kapsam yönünden denetim türleri

1-zorunlu denetim

2-ihtiyari denetim

3-sürekli denetim

4-özel denetim

5-ara denetim

B-DENETÇİNİN STATÜSÜNE GÖRE DENETİM TÜRLERİ

1-İÇ DENETİM

2-KAMU DENETİMİ

3-BAĞIMSIZ DENETİM

Finansal Denetim nedir(Mali Tabloların Denetimi)

Bir işletmenin mali tabloları olan bilanço gelir tablosu kar dağıtım tablosu
gibi belgelerin önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip
düzenlenmediği bu tablolarda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığıdefter
bilgilerinin tablolara doğru aktarılıp aktarılmadığı gibi hususları içine alan
denetimdir

Uygunluk (Usul) Denetimi

İşletmenim mali faaliyet ve işlemlerinin ;yasama organıişletme yöneticileri veya
diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere kurallara ve
mevzuatlara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan denetimdir

Faaliyet (Performans veya Verimlilik ) Denetimi

İşletmenin faaliyetinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek ve denetlemek
amacıyla yapılan denetimdir

Sürekli denetim nedir

SPK na tabi işletmelerin her yıl yaptırmak zorunda oldukları denetimdir.uzun bir
süreçtir.

Sınırlı denetim nedir

Ara mali tabloların denetimidir.

Özel denetim nedir?

SPK na tabi işletmelerin birleşmebölünmedevirtasfiye ve halka arz durumlarında
yaptırmak zorunda oldukları denetimdir.

Zorunlu denetim nedir

Kanunen yaptılması zorunlu olan denetim türüdür

İhtiyari denetim nedir?

Herhangi bir zorunluluğu olmayan isteğe bağlı olarak yapılan denetimdir.

Bağımsız Denetim nedir?

Serbest Meslek erbabı olarak kendi adına çalışan veya bir denetim şirketinin
ortağı yada yetkili denetçisi olan kişiler

tarafından işletmelerin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilklerine
uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetimdir.

Iç denetim nedir

Işletmeye bağlı olarak çalışan denetçiler tarafından yapılan denetim türüdür.

Kamu Denetimi nedir

Yürütme organına bağlı çeşitli birimler tarafından bu birimin yasal yetkileri
dahilinde yapılan denetimdir

DENETÇİ :

Denetim faaliyetini yürüten mesleki bilgi ve deneyime sahip bağımsız
davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikler taşıyan uzman bir kişidir.

Denetçi türleri

1-Bağımsız denetçiler (Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan genel
kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği
yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir)

2-iç denetçiler (denetim işini firmanın elemanı olarak organizasyon şeması
içinde gerçekleştiren kişilerdir)

3-Kamu Denetçileri (kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olarak çalışan ve kamu
yararına görev yapan kişilerdir.)

Yönetim iddiaları nedir

Işletmelerin denetçilere incelenmesi amacıyla sundukları verilere denir

Yönetimin iddiaları nelerdir

1 varolma ve oluşturma 2-bütünlük 3-haklar ve yükümlülükler 4- değerleme ve
dağıtım 5-sunuş ve açıklama

Genel denetim amaçları nelerdir

1.gerçeklilik 2.bütünlük 3.sahiplik ve yükümlülük 4.değerleme e gidere
dönüştürme 5.sınıflandırma 6.açıklama

7.kayıtsal doğruluk 8.dönemsellik 9.geçmişteki bir olaydan kaynaklanma

Denetim Standartları nedir

Bir denetim eyleminin  amaçlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yani
mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini tespit etmek için denetimin;
kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçlarının nasıl
raporlanıp ilgililere sunulacağını belirleyen ilke ve kurullara genel kabul
görmüş denetim standartları denir.

1-Genel Standartlar

a- Mesleki eğitim ve yeterlilik

b- Bağımsız davranabilme

c- Mesleğin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmesi

2- Çalışma Alanı Standartları

a- Denetimi planlama ve gözetim.

b- İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme

c- Yeterli ve güvenilir kanıt toplama

3- Raporlama Standartları

a- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygunluk

b- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde değişmezlik (Devamlılık)

c- Mali tablolardaki açıklama yeterliliği

d- Görüş bildirme

Genel standartlar nedir

Denetimin kimler tarafından yapılabileceğini gösteren standartlardır.

Denetçinin sahip olması gereken temel nitelikler

1- mesleki eğitim ve deneyim

2-bağımsız davranma

3-Mesleki özen ve dikkat

ÇALIŞMA ALANI STANDARTLARI

Denetim çalışmaları sırasında izlenecek yöntemleri öncelik ve denetimin ne
şekilde yapılacağını belirleyen standartlardır.

-denetimi planlama ve gözetim standardı

-iç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme standardı

-yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı

Gözetim işlemi hangi unsurları kapsar?

1 tamamlanan işin control edilmesi

2 yardımcıların eğitilmesi ve gözlenmesi

3 önemli sorunlar hakkında devamlı bilgi elde edilmesi

4 denetçi takımının üyeleri arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi

C- RAPORLAMA STANDARTLARI:

Denetim sonucunda varılan görüşün açıklandığı raporların kapsam ve
düzenlemeleriyle ilgili standartlardır

1-Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı

2-Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik Standardı (Devamlılık):

3-Mali Tablolardaki Açıklamaların Yeterliliği (Yeterli Açıklama) Standardı

4-Görüş Bildirme Standardı

Denetim süreçleri nelerdir?

1-Müşterinin seçilmesi ve işin kabul edilmesi

2-Denetimin planlanması

3-Denetim faaliyetinin yürütülmesi

4-Denetimin tamamlanması

5-Denetim raporunun yazılması

Denetim Planlamasını Standartları

a-Müşteri hakkında bilgi toplama

b-Denetim çalışmalarını bölümleme

c-İç Kontrol Sistemi hakkında bilgi edinme ve kontrol riskini değerleme

d-Önemlilik düzeyini belirleme

e-Denetim riskinin düzeyini belirleme

f-Denetim amaçlarını belirleme

g-Denetim Programının taslağını yazma

h-Denetim süresini ve zamanını belirleme

Planlama yapılırken dikkat edilecek hususlar

1 denetçinin müşterinin işi hakkındaki bilgi düzeyi

2 denetçinin müşterisini denetlemede geçirdiği deneyim

3 müşterinin işinin büyüklük derecesi

Denetim planının amaçları nelerdir?

1 tüm denetim alanlarının denetim kapsamına alınması 2 -iş ve zaman tasarrufu
sağlanması

3 denetim görevinin etkinleştirilmesi 4-dnetim görevinin zamanında bitirilmesi

5- riski yüksek denetim alanlarının belirlenmesi ve bunlara uygun denetim
teknikleri belirlenmesi

Iç kontrol sistemi nedir?

İşletme faaliyetlerinin şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli
bir şekilde yürütülmesi varlıkların korunması hata ve hilelerin tespit edilip
engellenmesi muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması güvenilir mali bilgilerin
zamanında hazırlanması hedeflerine mümkün olduğunca ulaşmak amacıyla yönetimin
kullandığı tüm yöntem ve usullere iç kontrol sistemi denir.

İç Kontrol Sisteminin Esas Amaçları:

1-İşletmenin varlıklarını korumak

2-Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak

3-Faaliyetlerin verimliliğini ve politikalarını uygunluğunu sağlamak.

4-Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.

5-Yönetim tarafından belirlenmiş hedeflere ve amaçlara ulaşılmasını sağlamak

İç Kontrol Sisteminin Genel Amaçları:

1-İşlemler yönetimin devrettiği genel ve özel yetkilere uygun olarak
yürütülmelidir.

2-İşlemler genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak ve hesap verme
yükümlüğünü yerine getirecek şekilde kaydedilmelidir.

3-Varlıklara ve belgelere erişim yetkili personelle sınırlandırılmalıdır.

4-Mevcut varlılar belirli sorumluluk kayıtlarıyla karşılaştırılmalı ve herhangi
bir fark belirlendiğinde farkın özelliğine göre gerekli soruşturma yapılmalıdır.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖZEL AMAÇLARI

1-yetki 2-gerçeklik:. 3-bütünlük.4-kayıtsal doğruluk: 5-sınıflandırma:
6-zamanlılık:. 7-varlıkları koruma 8-Mutabakat:

Iç Kontrol yapısının Unsurları nelerdir

1 kontrol ortamı 2-muhasebe sistemi 3-risk değerleme 4-kontrol prosedürleri
5-bilgi ve iletişim 6-sistemin gözetimi

Iç kontrol sitemin yapısını etkileyen faktörler

1 işletmenin büyüklülüğü 2-yasal düzenlemeler 3-sektör ve sektörün sorunları
4-yönetim bilgi sistemin yapısı 5- işletmenin hukuki şekli ve mülkiyet yapısı

Kontrol risklerinin işletmede ortaya çıkma biçimleri nelerdir

1- hatalar 2-varlıkların hatayla kayba uğraması 3- varlıkların çalınması
4-güvenlik eksikliği 5- doğal afetler ve şiddet olayları

İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri;

1-Not Alma 2-Akış şeması hazırlama 3- soru formu (anket) uygulama yöntemi

-Not Alma:

Dış denetçiişletme örgüt yapısındaki yetkili kişilere sorular sorarak ve onlarla
konuşarak notlar alır.Daha sonra bu notları düzenleyerek önemli gördüğü konuları
çalışma kağıtlarına aktarır.

-Anket Yöntemi:

İç kontrol sistemine yönelik bir dizi sorudan oluşan anket işletme personeline
uygulanır.Soru kağıtları hazırlanırken soruların yönlendirici değil somut bir
olaya kesin nitelikte cevap arayan nitelikte olması gereklidir.

-Akış Şemaları:

İşletmenin birbirini izleyen belgeleme ve kayıt işlemlerinin sembolik ve şematik
olarak gösterilmesidir

İç kontrol sistemini tanımada yararlanılan başlıca bilgi kaynakları şunlardır;

-İşletme personeli ile yapılan görüşmeler

-İşletmenin örgüt yapısı

-İşletme yönetiminin yayınladığı genelgeler

-İş tanımları

-İşletmenin hesap planı ve muhasebe yönetmeliği

-İç denetçilerin raporları çalışma kağıtları ve denetim programları

-Önceki yıllara ait denetim raporuçalışma kağıtları ve iç kontrol raporları

-Muhasebe çalışanlarının gözlemlenmesi belge ve kayıtların incelenmesi

-İşletme tesislerinin gezilmesi

Denetçi denerleğe için düzenleyeceği Çalışma kağıdına hangi bilgileri yazar?

1 sistemin kuvvetli yanları 2-sistemin zayıf yanları 3- maddi denetim teknikleri
üzerine etkisi

4 işletme yönetimine bildirilmesi gereken aksaklıklar

Iç Kontrol sisteminin dış denetim açısından önemi

1 denetim alanlarının büyüklüğünü belirler 2-yol göstericidir 3- denetim
tekniklerinin niteliklerini belirler

4-denetim kanıtlarının güvenirliliğini etkiler 5-denetim riskini etkiler
6-denetim maliyetini etkiler

7-hata ve hilelerin bulunmasını sağlar.

Denetim Riski nedir? Çeşitleri nelerdir?

Denetim işleminin mahiyetinden kaynaklanan risk olup mali tablolarda önemli
yanlışlıklar olduğu haldedenetçinin mali tabloların doğru olarak sunulduğu
sonucuna varması ve mali tablolar hakkında olumlu görüş bildirmesi olasılığıdır

1-Yapısal Risk; 2Kontrol Riski 3- Bulgu Riski;

Yapısal risk nedir?

Iç kontrol sisteminin yokluğu varsayımıyla belli yapısal ve çevresel sebeplerle
denetim görüşünün yanlışlıklardan etkilenme olasılığıdır.

Yapısal riski arttıran unsurlar nelerdir?

1 hesap kalmlerinin büyklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi

2 farklı muhasebe yöntemlerinin uygulanabilme olasılığı

3 sayısallaştırma ve hesaplamalarda karmaşıklıklar veya zorluklar

4 varlıkların kolayca kayba uğratılma durumu

Kotrol riski nedir?

Mükemmel bir iç kontrol sisteminin varlığında bile ortaya çıkabilecek olan
risklerdir.

Bulgu riski nedir?

Mali tablolardaki hata ve hilelerin dentçi tarafından bulunmaması riskidir.

Önemlilik düzeyi nedir?

Mali tablolarda açıklanan bilgilerinmali tablo kullanıcılarının verecekleri
kararları etkileme olasılığıdır.

Işletme riski nedir?

Işletmenin gelecekte mevcut karlılık durumunu engelleyecek işletmenin yaşamını
tehlikeye sokacak beklenmedik olaylara denir

Işletme riskleri sınıflandırması

1-Genel Dışsal Riskler

*Yasal Yükümlülükler*Teknolojik değişiklikler*Tabi Afetler*Politik gelişmeler

2-Faaliyet Riskleri

*Tedarik riskleri*Üretim riskleri*Satış Riskleri*Politik Gelişmeler

3-Finansal Riskler

*Pazar fiyatları*Müşterilerin kredibiliteleri*Likidite riskleri

4-Kurumsallaşamama Riskleri

*Örgütlenme Riskleri*Yönetim riskleri*İletişim yapısı*İletişim kültürü

Denetim programı nedir?

Denetim yürütülmesi sırasında herbir denetim alanı için uygulanması düşünülen
denetim işlemlerinin türünün ve sırasının yazılı olarak belirlendiği
taslaklardır.

Iyi bir denetim programının yaraları nelerdir?

1- her denetim işlemi ile ilgili sorumluluğu belirler

2- denetçiler arasında görev dağılımını iyi yapar

3- uygun bir denetim düzeni belirler ve zaman tasarrufu sağlar

4- her denetim için denetim işlemlerini belirler.

5- Uygun planın yapılmış ve önemli kısımların unutulmamış olduğunu güvence
altına alır

6- denetim standartlarına ve genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumu
güvence altına alır.

Perseone planı nedir?( Denetim stratejisini belirleme)

Denetim ekibinden kimlerihangi denetim alanlarınahangi tarihlerde tahsis
edileceğini tespit edilemsi işlemidir.

Denetim testleri(işlemleri) kaça ayrılır

1- İşlem testleri (a-sistem testleri b-fonksiyon testleri)

2- Doğrulama testleri (a-analitik incelemeler b- detaylı incelemeler)

Işletme testleri nedir?

Denetçinin yıl içerinde yapmış olduğu testlerdir.Denetlenen işletmede kontrol
risklerinin ortaya çıkması için de yapılır

Sistem testleri nedir?

Işletmenin iç kontrol yapısının yeterli olup olmadığını saptamaya yönelik
testlerdir

Fonksiyon testleri?

Iç kontrol isteminin etkin bir biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol eden
testttir.

Maddi (doğrulama) testleri nedir?

Yıl sonunda mali tablolarda yer alan rakamların doğruluğu denetlemek için
denetçi tarafından yapılan testlerdir. Yıl içinde yapılan testlere kıyasla daha
kapsamlıdır.

Doğrulama testleri kapsamında yer alan analitik incelemeler nelerdir?

1- Karşılaştırmalı analiz 2-Oran analizi 3-Mantıklılık analizi 4- Analitik
incelemeler

Analitik inceleme tekniği Hangi aşamalarda uygulanabilir ?

1- Denetim planının yapılması aşaması 2- Denetimin yürütülmesi aşaması

3- Rapor yazılmadan once inceleme aşaması

denetim kanıtı nedir ?

Denetçinin görüşüne etki edebilecek ve denetçi tarafından toplanan her türlü
bilgi belge ve verilere

denetim teknikleri

Kanıt toplamak için kullanılan yöntemlere denir.

Destekleyici Kanıt Türleri Nelerdir ?

1 fiziksel kanıtlar 2-doğrulama kanıtları 3- belgeleden elde edilen kanıtlar 4-
görsel kanıtlar 5- mekanik doğruluk kanıtları 6- sözlü kanıtlar 7- analitik
kanıtlar

Kaıt toplama Teknikleri nelerdir ?

1- fiziksel inceleme tekniği 2- Doğrulama tekniği 3- belge inceleme 4- kayıt
süresinin incelenmesi

5- yendiden hesaplama 6- gözlem 7- derinlemesine araştırma 8- soruşturma

9-ilgili hesaplar arasında ilişki kurma 10- analitik inceleme

Denetim Yöntemleri Nelerdir ?

1 şekil denetim ve maddi denetim 2- aralıksız denetim ve örnekleme yoluyla
denetim

3- ileriye doğru denetim ve geriye doğru denetim 4- doğrudan denetim ve deolaylı
denetim

Denetim Kanıtı nedir ?

Dnetlenen bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini
belirlemek amacıyla denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgibelge ve
kayıtlardır.

Muhasebe verilerinden elde edilen kanıtlar nelerdir?

1 muhasebe ile ilgili her türlü kaydın tutulduğu defterler

2 hesap palanı ve açıklamalrı

3 gider dağıtım tabloları

Destekleyici kanıtlar nelerdir?

1 çeksenetfaturasözleşme gibi belgeler 2-doğrulamalar

3 Soruşturmagözden geçirmeteftişfiziki inceleme araclıuğıyla elde edilen
bilgiler

4 denetçi tarafından elde edilen veya oluşturulan bilgiler.

Denetim Kanıtlarının Sayısını etkileyen unsurlar nelerdir?

1- önemlilik 2-risk 3-netlik 4-ekonomik etkenler 5- anakütlenin büyüklüğü

Denetim kanıtlarının güvenirliliğini(kalitesini) etkileyen unusurlar nelerdir?

1- kanıtın ilgili olması 2-kanıtın kaynağı 3-zamanlılık 4- nesnellik

İç belgelerin sınıflandırılması

1- Geri dönen belgeler

(ödenmiş borç senetler-ambar teslim alma fişi-gider makbuzu-ücret bordrolarI)

2-Geri dönmeyen belgeler

( satış faturaları-sevk fişleri)

3- işletmede düzenlenip işletmede kalan belgeler

(yönetim kurulu tutanaklaru-iş akış zamanlama raporları-işçilik zamanlama
raporları-maliyet tabloları-sipariş formları)

Dış belgelerin sınıflandırılması

1- alış faturaları

2- verilerle ilgili belgeler

3- sigorta poliçeleri

Fiziki incelem tekniği nedir?

Işletmenin bilançosunyla varolduğunu iddia ettiği fiziki varlıklarınişletmede
gerçekten bulunup bulunmadığını analamaya yönelik olan tekniktir.

Doğrulama tekniği nedir

Işletme dışındaki bağımsız kaynaklardan işletme ile ilgili konulardan bilgi alma
yöntemidir.

Kaç tür doğrulama türü vardır

1- olumlu doğrulama

(karşı taraftan bildirilen bilginin doğru yada yanlış olmasına bakılmaksın cevap
verilmesi istenir)

2- olumsuz doğrulama

(doğrulama mektubunakarşı tarafla ilgili olarak kayıtlarında gözüken bilgi
yazılır ve bu bilgi yanlışsa yanıt istenir.

3- Boş bakiyeli doğrulama

(doğrulama mektubuna işletmenin kayıtlarında gözüken bilgi yazılmaz ve ilgili
kaynaktan kendi kayıtlarında gözüken bilgi sunulur)

Çalışma kağıtları nedir

Kanıtların belgelenmesi denetçinin çalışma kağıtları ile yapılır. denetçinin
izlediği denetim yollarını uyguladığı denetim işlemlerini ve testleri topladığı
bilgileri ve incelemeleri ile ilgili olarak ulaştığı sonuçları gösteren yazılı
kağıtlardır.çalışma kağıtlarının mülkiyeti denetim firmasına iat olup 10yıl sure
ile saklanmalıdır.

Çalışma kağıtlarının düzenlenmesinde amaç;

-Denetim çalışmasının çeşitli safhalarını örgütleme ve koordine etmede yardımcı
olmak

-Denetim raporunun düzenlenmesine temel oluşturması

-İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinmede yararlanma

-Denetçinin görüşüne destek sağlaması

-Denetçinin yazdığı rapor yargıya intikal ettiğinde vb durumlarda savunma aracı
olarak kullanılması

-Gelecek dönemlerdeki denetim çalışmalarına kılavuzluk yapmasıdir.

Çalışma kağıtlarının dosyalanması nasıl olur?

1- devamlı dosyalarda 2- cari dosyalarda

Devamlı dosyalar kavramı?

Birden fazla dönemlerde yararlanılabilen ve işletmenin genel durumunu gösteren
belgelerin bulunduğu dosyalardır.

Devamlı dosyalarda neler Bulunur?

-Müşteri ile yapılan denetim sözleşmesi -Ana sözleşme değişiklikler varsa
ortaklık anlaşmaları ..

-İşletmenin faaliyetleri ile ilgili bilgilerfaaliyet raporları -İşletme ile
ilgili özel yasal düzenleme varsa bunlar

-Hesap planı -Organizasyon yapısı -Geçmiş yıl denetim raporları -Şube  depo vs
varsa adresleri

-Geçmiş yıl beyannameleri -Kira kontratları tapulartoplu sözleşmeler vs gibi
evraklar bulunur.

Cari dosyalar kavramı?

Denetlenen döneme ait belgelerin bulunduğu dosyalardır.

Cari dosyalarda neler bulunur?

1 ayrıntılı testlerin belirlendiği çalışma kağıtları

2 dönemin geçici ve genel kağıtları

3 analitik inceleme tutanakları

4 yönetimin teyit mektubu

Denetim raporu neidr?

Denetim sürecinin son aşamasıdır. Denetçinin yapmış olduğu çalışmaların
içeriğini ve mali tablolar hakkında varmış olduğu görüşü belirtttiği belgedir. 2
ye ayrılır. kısa şekilli ve uzun şekilli denetim raporlarıdır.

Standart denetim raporunun başlıca unsurları;

-Raporun başlığında  denetçinin “ bağımsız” olduğunu belirten bir ifade

-Raporun muhatabı (yönetim  ortaklar genel kurulu vs..)

-Sunuş paragrafı

-Kapsam paragrafı

-Görüş bildirme paragrafı

-Denetçinin adı soyadı imzası

-Raporun düzenlenme tarihi

Raporlama standartları nelerdir?

1 genel kabul görmüş muhasebe ilklerine uygunluk

2 geçmiş yıl muhasebe politiklarıonda devamlılık

3 yeterli açıklama yapılması

4 ilgili görüşün açıklanması

Denetçi görüşünü kaç biçimde belirtir?

1 olumlu(koşulsuz) görüş belirtme

2 şartlı (sınırlandırılmış) görüş belirtme

3 olumsuz görüş belirtme

4 Görüş belirtmekten kaçınma

1-Olumlu Görüş Bildirme:

Görüşün olumlu olarak bildirilmesinde standart rapor kullanılmaktadır.Standart
denetim raporu ise;mali tabloların işletmenin mali durumunu faaliyet sonuçlarını
ve nakit akımını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak ve doğru
şekilde yansıttığını ifade eder.Bu yine tabloların dip notlarında ve eklerinde
yeterli açıklamaların yapıldığı anlamınagelir. Denetçinin olumlu görüş
bildirmesini etkilememekle beraber ;işletme ilgililerinin bilmesinde yarar
olacak durumlar varsa denetçi standart raporunda onlara da yer verebilir.

2-Şartlı Görüş Bildirme:

Mali tablolardaki bir kalemi ayrıntılı açıklayarak denetçinin olumlu görüşünden
bu kalemi ayırması ve mali tabloların yine raporda belirtilen bazı istisnaların
saklı tutulması şartıyla bir bütün olarak doğru sunulduğunu ifade eden
görüştür.Raporda “şu şartla…” veya “ şu istisna ile..” gibi ifadelerle
çekinceler açıklanır.

Şartlı görüş bildiren rapor; müşteri işletmenin denetimin kapsamına bir
sınırlama koyması veya genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini izlememesi
durumlarında düzenlenir.

3-Olumsuz Görüş Bildirme:

Denetçi mali tabloların bir bütün olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygun olarak işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru olarak
göstermediğini düşünmekteyse olumsuz görüş bildirir.Olumsuz görüş bildirmeye
sebep olacak sapmalar şunlardır;

-Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmalar

-Tam açıklama kuralına uymama

-Muhasebe ilkelerinde kabul edilemeyecek değişiklikler yapma

Olumsuz görüş bildiren denetçi;raporunda olumsuz görüş bildirmesinin nedenlerini
ve mali tablolar üzerindeki etkilerini açıklamalıdır.

4-Görüş Bildirmekten Kaçınma:

Denetçinin mali tablolar hakkında hiçbir görüş bildiremeyeceğini belirttiği
rapordur.Denetçinin finansal tabloların dürüstlüğü hakkında tereddütleri varsa
bunlarda açıklama bölümünde belirtilir.Olumsuz görüş bildirmek görüş
bildirmekten kaçınma aynı anlama gelememektedir.Genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerinden önemli sapmalar varsa görüş bildirmekten kaçınma yerine olumsuz
görüş bildirilmelidir.Denetçinin görüş bildirmekten kaçınmasına yol açan
endenler;

-Denetimin kapsamının şartlı bir görüş bildiremeyecek kadar önemli ölçüde
sınırlandırılmış olması

-Finansal tablolarda yer alan önemli bir kalem hakkında yeterince kanıt
toplanamaması

-Önemli belirsizlikler

-Etkin olmayan bir iç kontrolün bulunması

Denetim Raporlarının biçimi Nasıldır?

1- başlık ve adres bölümü 2- Kapsam bölüm 3- açıklama 4-görüş bölümü 5- imza ve
tarih bölümü

başlık ve adres bölümünde neler vardır

Denetimi yapan denetçi veya denetim firmasının künyesirapor kime verilecekse
onun ismi ver alır.

Kapsam bölümünde neler vardır*

Raporun 1.pargrafını oluşturur.Denetçi bu bölümde yaptığı çalışmalrı anltır.

Kapsam bölümünde yer alan bilgiler nelerdir?

1 denetlenen işletmenin adı 2-mali tabloların isimleri 3-mali tabloların tarih
ve dönemlerş

4 denetimin genel Kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yürütüldüğü

5 yönetim ve denetçinin sorumluluk derecesi

6 yapılan çalışmalar.

Açıklama böülümünde neler vardır*

Olumlu raporlarda bulunmaz.olumsuz görüş belirtenşartlı görüş belirten ve görüş
belirtmek kaçınılan raporlarda bulunur.

Görüş bölümünde neler vardır?

1 paragraf görüşümüze gore ibaresiyle başlar

2 işletmenin çalışmalrında genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olrak
çalıştığı

3 incelenen dönem muhasebe politikaların önceki dönemlere uyun içinde olduğu

4 aksi belirtilmedike mali tablolarda açıklamanın yeterli olduğu

Imza ve tarih bölümünde neler vardır?

Denetimden sorumlu denetçi imzalar.denetim çalışmasıın bittiği günün tarihi
atılır.

Denetim alanları itibariyle denetim Faaliyetleri kısımları*

1 kasa hesabı denetimi

2 bankalaralınan ve verilen çekler hesabı denetimi

3 alacakların denetimi

4 stok hareketlerinin denetimi

5 duran varlıkların denetimi

6 mali borçlar ve finansman giderlerinin denetimi

7 ticari borçların denetimi

Kasa hesabının denetimde denetçi hangi hedeflere ulaşmaya çalışır

1- kasa hesabında gözüken para gerçekten varmıdır? (gerçeklik)

2- Fiilen mevcut paranın tamamı gerçekten işletmeye aitmidir? (mülkiyet)

3- Özellikle yabancı para mevcutları varsa doğru değerleme yapılmışmıdır?
(Değerleme)

4- tüm nakit tahsilve tediyelerinin kapsamaktamıdır? (tamlık)

5- Bilançoda doğru yerde gösterilmişmidir? (sınıflama)

Spk na gore Bağımsız denetim türleri?

a-Sürekli Denetim; SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve kamuya
açıklanması zorunlu olan yıllık mali tabloların tümünün denetimidir ve her yıl
yapılması gereken denetimdir.(Halka açık şirketlerinSPK gözetimine tabi diğer
şirketlerinbankalarınsgorta şirketlerinin yıllık denetimi)

b-Sınırlı Denetim; Sürekli denetim yaptıran ortaklık ve sermaye piyasası
kurumlarınca düzenlenmiş ara mali tablolarınsürekli bağımsız denetimi yapan
denetim kuruluşları tarafından ağırlıklı olarak bilgi toplama ve analitik
inceleme teknikleri kullanılarak sürekli denetim programlarına uyumlu olarak
denetlenmesidir.SPK tebliğlerine göre altışar aylık ara bilanço ve gelir
tablolarının denetimidir.(Halka Açık şirketlerden hisse senetleri borsada işlem
gören şirketleraracı kurumlar menkul-gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve
fonlarıEmeklilik yatırım fonları denetimi)

c-Özel Denetim ise; SPK tebliğleri uyarınca özel denetim yaptırma zorunluluğu
bulunan ortaklık ve yardımcı kuruluşlarınKurula başvuruları üzerine verilen
menkul kıymetlerin halka arzı iznine ortaklık genel kurulları veya yetkili
organların birleşmedevir veya tasfiye kararlarına dayanak teşkil edecek mali
tablolarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşlarınca
denetlenmesidir.

SPK na göre sürekli denetime tabi olan şirketler Nelerdir?

1- aracılık faaaliyetinde bulunan bankalar

2- aracılık kurumları

3- menkul kıymet yatırım fonları

4- menkul kıymetler yatırım ortaklıkları

5-sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri

6- menkul kıymetler borsasında işlem gören A.Ş ler.

Denetlem kuruluşları ve denetçilerin Kıdem sırasıyla ünvanları

1 Sorumlu baş ortak denetçi 2-başdenetçi 3- kıdemli denetçi 4-denetçi 5-denetçi
yardımcısı 6-stajer denetçi yardımcısı

Denetçiler Hangi Sürede Hangi Unvanı Alır?

Stajyer Denetçi Yardımcısı: 2 yıl çalışmak ve en az 200 saat ders gördükten
sonra stajyerliği kalkar ve denetçi yardımcısı unvanını alır.

Denetçi Yardımcısı; 1 yıl çalıştıktan sonra (3.yılın sonunda) bağımsız denetçi
olur.

Denetçi; 3 yıl çalıştıktan sonra ( 6.yılın sonunda) Kıdemli Denetçi olur.

Kıdemli Denetçi ; Fiilen 6.yılının sonunda kıdemli denetçi olan toplam 10.yılını
doldurunca Baş denetçi olur.

Sorumlu Ortak Baş denetçi; Bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş
denetçi unvanına haiz ve denetim çalışmalarını kuruluş adına kendi kişisel
sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya
yetkili kişidir.

REVİZYON nedir ?

Kelime anlamı düzeltme yeniden gözden geçirme demektir.Denetimle ilgili olarak
revizyon; bir işletmenin ekonomik ve mali yapısının  faaliyet ve işlemlerinin ve
bunlara ilişkin kayıtlarının sistemli bir şekilde ve eleştirisel bir yaklaşımla
incelenmesidir

Bağımsız denetim sözleşmesinde yer alan bilgiler

1-denetimde görevlendrilecek sorumlu ortak başdenetçibaş denetçikıdemli denetçi
ile bunların yedekleri

2 Bağımsız denetimin amacıkapsamıve varsa özel nedenleri

3 bağımsız denetim kuruluşu tarafından anlaşma kapsamında sunulacak hizmetler

4 tarafların sorumlulukları ve yükümlülükleri

5 ücret

Bağımsız denetim teknikleri nelerdir?

1- sayım ve envanter incelemesi

2- belge incelemesi

3- gözlem

4- bilgi toplama

5- doğrulam

6- karşılaştırma ve aritmetik inceleme

7- aritmetik inceleme

DENETİM NEDİR? DENETİM UNSURLARI

DENETİM NEDİR? DENETİM UNSURLARI NELERDİR..

MUHASEBE DENETİMİ
Denetim bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan
bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunu belirtmek ve raporlamak
amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların
tarafsızca toplanması ,değerlenmesi ve sonucunun bilgi kullanıcılarına
kullanıcılarına raporlanmasıdır.

DENETİM TÜRLERİ: konusu ve amacına göre denetim türleri 3 tanedir.
1-Finansal Denetim (Mali tabloların denetimi)
2-Usul Denetimi (Uygunluk Denetimi)
3-Performans Denetimi (Faaliyet denetimi)

MALİ TABLOLARIN DENETİMİ:
Denetimin konusu ortaklara veya vergi dairelerine verilen Mali Tablolardır.
Denetim bağımsız denetçiler ve kamu denetçiler ve kamu denetçileri tarafından yapılır.

UYGUNLUK (USUL) DENETİMİ: Bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin ; Belirlenmiş yöntemlere,Kurallara,
Mevzuatlara uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla incelenmesidir.

FAALİYET DENETİMİ: (PERFORMANS DENETİMİ)
bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu
faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanış biçimlerinin incelenmesidir.
Faaliyet sonuçları verimlilik standartlarıyla karşılaştırılır ve işletmenin önceden
belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı görülür.
Denetim kapsamı,işletmenin tamamı veya bir bölümü,bir şubesi yada üretim,finans,
pazarlama gibi bir bölümü olabilir. denetim sonucunda faaliyetlerde etkinlik ve
verimliliğin arttırılmasına ilişkin önerilerde bulunulur. Faaliyet denetimini özel
sektörde İç denetçiler tarafından Kamu Kuruluşlarında kamu denetçileri tarafından yapılır.

STATÜSÜNE GÖRE DENETİM TÜRLERİ
-İç denetim
-Kamu Denetimi
-Bağımsız denetimdir
İÇ DENETİM: İşletmeye hizmet amacıyla ,işetmenin faaliyetlerini incelemek ve
değerlemek için işletme içinde kurulmuş bir değerleme fonksiyonudur.
İç denetim çalışmaları finansal denetimi,uygunluk denetimini ve faaliyet denetimini
kapsar.İç denetim işletme faaliyetlerinin Yönetim Politikalarına , planlara , programlara
Yasalara uygunluğunu ölçerek iç kontrol sisteminin kurulduğu gibi işleyip işlenmediğini
Değerler. .Kaynakların ekonomik kullanılıp kullanılmadığını değerler

KAMU DENETİMİ:
Denetim amaçlarına ,kapsamına ve denetimi yapan birimlere göre sınıflandırılır.
Denetim görevleri yapan kamu denetim kurumları şunlardır
-Devlet Denetleme Kurulu
-Sayıştay
-Başbakanlık Yüksek denetleme kurulu

BAĞIMSIZ DENETİM:
Kendi adına çalışan veya bir denetim şirketinin ortağı olan kişiler tarafından işletmenin
mali, tablolarının genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluk derecesini
belirtmek amacıyla yapılan denetim çalışması bağımsız denetim olarak tanımlanmak-
tadır. Bu denetimi 3568 sayılı meslek yasasının 2 md.SMMM ve YMM verilmiştir.

SPK GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM:
Ortakların ve yardımcı kuruluşların hesap ve işlemlerinin bağımsız denetleme
kuruluşlarınca denetleme ilke esas ve standartlarına göre incelenmesi ve
mali tablolarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

SPK da yer alan bağımsız denetim Türleri:
Sürekli denetim,Bağımsız sınırlı denetim,Özel denetimdir.

SÜREKLİ DENETİM: SPK ‘ ya göre hazırlanması ve kamuya açıklanması zorunlu olan yıllık mali
Tabloların tümünün denetimidir. Her yıl yapılması gereken denetimdir.

SPY YA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM:
Kuruluşların altışar aylık aralarla Bilanço ve Gelir Tablolarının denetimidir.

ÖZEL DENETİM: SPK tebliğlerine göre özel denetim yaptırma zorunluluğu bulunan
ortaklık ve yardımcı kuruluşların Kurula başvuruları üzerine verilen menkul kıymetlerin
halka arzı iznine,ortaklık genel kurulları veya yetkili organlarının birleşme ,devir veya
Tasfiye kararlarına dayanarak teşkil edecek mali tablolarının,sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca bağımsız denetleme kuruluşu tarafından denetlenmesidir.

TASDİKİ ZORUNLU OLAN İŞLEMLER:
Bakanlıkça YMM tasdik raporlarına göre işlem yapılacak konular:İhracat teslimleri
ve ihraç kaydıyla yapılan teslimlerden doğan KDV iade ve mahsup işlemleri,
Yeniden Değerleme işlemleri,değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi işlemleri,
Yatırım indirimi istisnası yoluyla vergiden müstesna tutulan işlemler,taşınma
araçlarına ilişkin istisna işlemlerinden doğan KDV iade ve mahsup işlemleri.
suplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi. KDV ‘nda istisna
ve kurum kazancından indirilecek gelirlere ilişkin işlemler.

GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI
Meslek örgütlerince kabul edilmiş ve denetçilerin her denetimde uymak zorunda
oldukları standartlara genel kabul görmüş denetim standartları denir. Bunlar;
1-Genel Standartlar.
2-Çalışma alanı standartları.
3-Raporlama standartları.
Olmak üzere 3 ‘e ayrılır.

GENEL STANDARTLAR: Denetçinin nitelikleri ve çalışması ile ilgili olan standartlardır.
Bu standartlar denetçinin uzmanlığını ,bağımsızlığının ve mesleki davranışını ölçtüğü
gibi denetçinin çalışma alanına ve raporlamasına etki eder.
Genel Denetim Standartları :
-Mesleki eğitim ve yeterlilik
-Bağımsızlık,
-Mesleğin gerektirdiği dikkatin gösterilmesidir.

MESLEKİ EĞİTİM VE YETERLİLİK STANDARDI:
Denetçinin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmasını,mesleki deneyimin
bağımsız denetim yapabilecek Mesleğini sürdürürken sürekli mesleki eğitimden
Geçmesini ifade eder. Denetçi,özellikle muhasebe ,denetim,ve vergi konularındaki
mevzuat izlemeli,mesleki yayınlar okumalı, kurs ve seminerlere katılmalıdır.

BAĞIMSIZLIK STANDARDI:
İşletme yöneticileri ile ilgili bilgi kullanıcıları arasındaki çıkar çatışması denetimin
denetlenen işletme yöneticilerine ve bilgi kullanıcılarına bağlı olmaksızın yerine
getirilmesini zorunlu kılar.Bu sebeple denetçinin temel özelliği bağımsız olmasıdır.
Bağımsızlık denetçinin ,denetim görevini yaparken dürüst ve tarafsız davranmasıdır.
Denetçinin müşterisi ile ekonomik ve iş ilişkisinin olmaması ,şirket ortağı,yönetim
kurulu üyesi veya memuru olmaması gerekir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZENİN GÖSTERİLMESİ:
Denetim çalışması sırasında ve raporlama aşamasında mesleğin gerektirdiği
dikkat ve özenin gösterilmesini denetim standartlarına eksiksiz bir biçimde uyulmasını,
Bilgi,deneyim ve becerilerin en iyi biçimde kullanılmasını gerektiren bir meslektir.
Bu şartlara uyulmaması durumunda denetçinin ahlaki,mesleki ve hukuki sorumlulukları
Doğar.

ÇALIŞMA ALANI STANDARTLARI
Denetim çalışması sırasında denetçinin uymak zorunda olduğu kurallardır.
Bu Standartlar aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.
1-Denetimi planlama ve gözetim standardı.
2-İç kontrol sistemi ve gözetim standardı.
3-Yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı.

DENETİM PLANLAMA VE GÖZETİM STANDARDI:
Müşteri işletme hakkında bilgi edinilmesi, Denetim çalışmalarının bölümlenmesi,
Önemlilik düzeyinin değerlemesi, Denetim riskinin değerlemesi,denetim amaçlarının
Değerlemesi, ,ç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme, denetim programlarının tasarımı,
Çalışma süresi ve zamanın planlanması, denetim personeline görevlendirme ve izleme
Planlama çalışması için yazılı bir genel planın yapılması Uluslararası standartlara
Göre zorunludur.

İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ EDİNME STANDARDI:
Denetimi planlamak ve yapılacak testlerin niteliğini,zamanını ve büyüklüğünü belirlemek
için iç kontrol sistemi hakkında bilgilerin edinilmesi gerekmektedir.

YETERLİ VE GÜVENLİ KANIT TOPLAMA STANDARDI:
Denetlenen mali tablolarına ilişkin bir görüşe yeterli düzeyde temel oluşturmak amacıyla
belge incelenmesi,gözlem,soru sorulması ve sorgulama yoluyla yeterli sayıda ve güvenilir kanıt elde edilmesidir.
Unsurları:
-Denetçi Mali tablolara ilişkin görüşünü etkileyecek kanıtları toplamalıdır.
-Kanıtlar,standartta sayılan belge incelemesi, Gözlem,soru sorma ve doğrulama
teknikleri ile gerekli diğer denetim tekniklerine göre toplanmalıdır.
-Kanıtlar görüşe varmak için yeterli sayıda olmalıdır.
-Toplanan kanıtlar güvenilir olmalıdır.

RAPORLAMA STANDARTLARI:
Denetçinin raporunu hazırlarken ve raporunda görüşünü belirtirken uymak zorunda
olduğu kurallardır.Bunlar:
-Genel kabul muhasebe ilkelerine uygunluk standardı.
-Genel kabul muhasebe ilkelerinin değişmezliği standardı
-Mali tablolardaki açıklamaların yeterliliği standardı.
-Görüş bildirme standardı.

MALİ TABLOLARIN DENETİMİNDE RİSKLER:
Mali tabloların denetiminde ortaya çıkan riskler 2 tanedir.
1-Denetim riski
2-İşletme Riski

DENETİM RİSKİ: Mali tablolarda önemli yanlışlıklar olduğu halde mali tabloların
doğru olarak sunulduğu sonucuna varması ve mali tablolar hakkında olumlu görüş
bildirmesi olasılığıdır.

DENETİM RİSKİNİN UNSURLARU:
Yapısal Risk , Kontrol riski , Bulgu Riskidir.
YAPISAL RİSK:
İç Kontrol sistemini oluşturan politika ve yöntemlerin olmadığı varsayıldığında belli
Yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle hesap kalanlarının önemli yanlışlıklardan
etkilenebilirliğidir.

KONTROL RİSKİ:
iç kontrol sistemini oluşturan politika ve
İç kontrol sistemini oluşturan yöntemlerle önlenemeyecek veya bulunamayacak
Hataların olması riskidir.İç kontrol sistemi içinde bulunan sınırlamalar nedeniyle tüm
önemli hataların önlenmesini veya bulunmasını tam sağlayamadığından Kontrol Riski
hiçbir zaman sıfır olmaz.

BULGU RİSKİ:
Mali tablolarda bulunan önemli bilgi yanlış
Mali Tablolarda bulunan önemli bilgi yanlışlığını denetçinin denetim yöntemleriyle
bulamaması riskidir. Bu risk Bir hesap kalanının veya işlem türünün tamamının
denetçi tarafından denetlenmediği durumlarda var olan belirsizlikten doğar veya
denetçinin uygun olmayan denetim yöntemlerini seçmesinden uygun bir yöntemi
yanlış uygulamasından yada denetim sonuçlarını yanlış yorumlamasından
kaynaklanan belirsizliklerden doğabilir.

İÇ KONTROL SİSTEMİ:
işletmenin varlıklarının korunmasının,yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesiyle
bulunması,Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, Muhasebe
bilgilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması, İşletme faaliyetlerinin yönetim
politikalarına uygunluğunun sağlanması yürütülmesini sağlamada yardımcı olan,
işletme yönetimi tarafından kabul edilmiş politikalar ve yöntemlerdir.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN AMAÇLARI:
İç kontrol sisteminin Esas,Genel;ve Özel amaçları vardır.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ESAS AMAÇLARI:
İşletmenin varlıklarını korumak,Muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenirliliğini
sağlamak,İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına ,Planlara ve yasalara
uygunluğunu sağlamak,kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak,
Faaliyetler için belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI.
İşlemler,yönetimin devrettiği genel ve özel yetkilere uygun olarak ve hesap verme
yükümlülüğünü yerine getirecek şekilde kaydedilmelidir. Varlıklara ve belgelere erişim
getirecek şekilde kaydedilmelidir. Varlıklara ve belgelere erişim yetkili personelle
sınırlandırılmalıdır. Mevcut varlıklar belirli sorumluluk kayıtlarıyla karşılaştırılmalı
ve herhangi bir fark belirlendiğinde farkın özelliğine göre gerekli soruşturma
Yapılmalıdır.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖZEL AMAÇLARI:
İşlemler yönetimin devrettiği genel ve özel yetkilere uygun olarak yürütülmelidir.
Kayıtlar İşletmenin gerçek işlemlerini göstermelidir.Tüm işlemler kaydedilmelidir.
İşlemler tutar bakımından doğru olarak kaydedilmelidir.İşlemler Doğru olarak
sınıflandırılmalıdır. İşlemlerin gerçekleştiği zaman dan önceki ve sonraki
döneme kaydedilmesimali tablolar da tutarların yanlış gösterilmesine yol açar.
Muhasebe ve sorumluluk kayıtları, ilgili varlıklarla zaman zaman karşılaştırılır.

DENETİM TEKNİKLERİ:
-Fiziki inceleme ve sayım ,
-Doğrulama,
-Kayıt sistemini

-Geriye doğru izleme,
-Kayıt sistemini ileriye doğru izleme,

-Gözlem,
-Yeniden hesaplama,
-Belgelerin incelenmesi,

-Göz atma,
-Soruşturma,
-Hesaplama
-Karşılaştırma.

-DOĞRULAMA TEKNİĞİ:
Denetçinin işletme dışındaki kişilerden yazılı cevap istemesidir.
Bu teknik hesap kalanlarının ve işlemlerinin doğruluğunun araştırılmasında kullanılır

-FİZİKİ İNCELEME VE SAYMA
Belgelerde ve işletme kayıtlarında gösterilen fiziki kıymetlerinin gerçekten var olup
olmadığını araştırmak için başvurulan bir tekniktir. Bu teknik maddi varlıklar ve
resmi belgeler ile sınırlıdır. Sayım işlemi maddi varlıkların bilanço tarihi itibariyle
büyük defter hesaplarının kalanlarına ne derece uyduğunu belirtmek amacıyla kullanılır.

-KAYIT SİSTEMİNİ GERİYE DOĞRU İZLEME:
Kaydedilen işlemlerin doğruluğunun belirlemek için işlemleri kanıtlayan belgelerin
incelenmesi ve kayıtlarla karşılaştırılmasıdır. Bu teknikte büyük defter hesaplarından
yevmiye defteri kayıtlarına ve yevmiye defteri kayıtlarından kaynak belgelere
doğru karşılaştırma yapılır.

-GÖZLEM:
Denetçinin işletme faaliyetlerine tanıklığıdır.Bu teknik işletme faaliyetlerinin kimin
tarafından nasıl ve ne zaman yapıldığının anlaşılmasına yöneliktir

-KAYIT SİSTEMİNİN İLERİYE DOĞRU İZLEME TEKNİĞİ
Denetçi örnekleme yoluyla kaynak belgeler seçer ve bu belgeleri yevmiye defteri,
yardımcı defter ve büyük defter kayıtlarıyla karşılaştırır.Bu teknikte kayıt dışı kalmış
belgelerin olup olmadığı araştırılır.

-GÖZ ATMA TEKNİĞİ:
Belgelerin kayıtların ve tabloların dikkatli bir incelemeye tabi tutulması yerine,daha
fazla araştırmayı gerektirecek olağandışı işlemleri ve hesap kalanlarını belirlemek
amacıyla belgeler ve tablolara göz atmaktır.

-YENİDEN HESAPLAMA TEKNİĞİ:
İşletmenin yapmış olduğu aritmetik hesaplamaların denetçi tarafından doğrulanması
işlemidir.Denetçi aritmetik hataları araştırmak için yapacağı yeniden hesaplamaların
başlıcaları şunlardır. Yevmiye ve büyük defter sayfa toplamlarının alınması
Amortismanların şüpheli alacak karşılıklarının yeniden hesaplanması, Değer düşme
karşılıklarının yeniden hesaplanması Envanter listelerinin aritmetik işlemlerinin
yeniden yapılması Ücret bordrolarının aritmetik işlemlerinin yeniden hesaplanması.

-BELGELERİN İNCELENMESİ TEKNİĞİ:

Belgelerin sahte olup olmadığını araştırır.Denetçi;Belgeler üzerindeki imzaların
geçerliliğini,Sıra numarası izleyip izlemediğini,belgelerin kayıt memuru tarafından belge
üzerine paraf atılıp atılmadığını araştırır.

-SORU SORMA TEKNİĞİ:
Denetimler sırasında yazılı ve sözlü soru sorma teknikleri kullanılır. Sorulara
verilen cevaplar,değer denetim teknikleriyle doğrulanmalıdır.Bu teknik hem kontrol
testlerinde hem de maddi doğruluk testi uygulanır.

-ÇALIŞMA KAĞITLARI Bağımsız denetçinin izlediği denetim tekniklerini,uyguladığı testleri, elde ettiği bilgileri
ve incelemelerine bağlı olarak ulaştığı sonuçları kaydettiği kanıtlardır.
çalışma kağıtları denetim programları ,analizleri ,notları doğrulama isteği mektuplarının
ve cevaplarını denetçi tarafından elde edilen veya hazırlanmış işletme belgelerinin
suretlerini ve cetvelleri de kapsamaktadır.

-SÜREKLİ DOSYA:
Dönemler itibariyle işletmenin gelişimini izlemeye yardımcı olmak,Dönemler itibariyle
Değişiklik göstermeyen kalemle ilgili çalışma kağıtlarının her denetiminde yeniden
hazırlanmasına engel olmak. Diğer amaçlarla kullanılabilecek özel ayrıntılı
bilgileri saklamaktır

OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRME:
Görüşün olumlu bildirilmesinde standart denetim raporu kullanılır:
Standart Denetim Raporu: Mali tabloların İşletmenin mali durumunu faaliyet
sonuçlarını ve nakit akımını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak
doğru yansıttığını belirtir.Bu aynı zamanda mali tabloların dipnotlarında ve eklerinde
yeterli açıklamaların yapıldığını belirtir.

ŞARTLI GÖRÜŞ BİLDİRME:
Şartlı görüş bildiren denetim raporu,mali tablolardaki bir hesabı ayrıntılı açıklayarak
denetçinin olumlu görüşünden bu hesabı ayırır.mali tabloların bazı istisnaların saklı
tutulması şartıyla bir bütün olarak doğru sunulduğunu ifade eden görüşe,
şartlı görüş denir.

OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRME:
Denetçi Mali Tabloların bir bütün olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygun olarak işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarının doğru olarak
göstermediği kanısına varırsa görüşünü olumsuz olarak bildirir.

GÖRÜŞ BİLDİRMEKTEN KAÇINMA:
Denetçi Mali Tablolar hakkında hiçbir görüş bildiremeyeceğini raporunda belirtirse
görüş bildirmekten kaçınıyor demektir.Denetçi mali tabloların bütünü hakkında bir
görüş oluşturmak için kapsam sınırlaması nedeniyle yeterli ve geçerli kanır elde
edemediği zaman görüş bildirmekten kaçınır.