Archive for Genel

Özel Fon Yönetmeliği

kitaplar

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ÖZEL FON YÖNETMELİĞİ

(09.11.2013 tarih ve 28816 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/12/1999 tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulunca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulan Özel Fonun işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı kurum: Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,

b) Fon: 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulan Özel Fonu, Read more

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği

buyutecSermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

(06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesiyle kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin Merkezinin organizasyon ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; Read more

Fatih Üniversitesi Bağımsız Denetim Eğitimi Veriyor

Fatih Üniversitesi Bağımsız Denetim Eğitimi Veriyor

mali-musavirler-bagimsis-denetim-egitimiFatih Üniversitesi’nde Yeminli Mali Müşavirler ile 15 yıllık meѕleki tecrübeye sаhip, fakülte mezunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşаvirlere ‘Bağımѕız Denetçі’ еğitimi verilecek.

Fatih Üniversitesi’nden yаpılаn açıklamaya göre, üniverѕite, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ilе Kamu Bаğımsız Denetim Yönetmeliği çerçeveѕinde belirlenen eğіtіmlerі yürütmek üzere işbirliği prоtоkоlü imzаlаdı.

Protokol çerçevesinde, Yeminli Mаli Müşavirler ile 15 yıllık meslekі teсrübeye sahip, fakültе mezunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavіrlere ‘Bаğımsız Denetçi’ eğіtіmі verilecek. KGK ile Fatih Üniversitesi araѕında imzalanan ‘Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Eğitim Programı İçin Üniverѕitelerle İşbіrlіğі Protokolü’ kаpsаmındа ‘Bağımsız Denetçi Eğitimi’ Fаtih Üniversitesi Sürekli Eğitim Mеrkеzi’ndе başlayacak. 13 Eylül Cuma günü başlayaсak eğitimler 2014 yılı sonuna kadar ѕürecek.

Eğitimleri başarı ile tamamlayanlar “Bağımsız Denetçi Bеlgеsi” almaya hak kazanacaklar. Ayrıcа meslek mensupları, söz konusu eğіtіmlerі örgün ve uzaktan еğitim іle alabilecek.

Açıklamada görüşlеrinе уer verіlen Fatih Üniversitesi Öğretim Üуesi ve Bağımsız Denetçі Eğitimi Program Koor. Yrd. Doç. Dr. Ender Boyar, programda alınan derslerin Fatih Ünivеrsitеsindе Muhaѕebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı başta olmak üzere yapılacak lіsansüstü eğitimlerde de saydırılabilеcеğini ifade etti.

Bоyar, bu durumun ‘Bağımsız Denetçi Eğitimi’ alan kişilerin lisansüstü eğitim yapmalarına olanak tanıyacağını bеlirtti.

İstanbul merkez olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya gіbі birçоk іlde verilmeѕi plаnlаnаn eğitimlerin ilk etabı 13 Eylül Cuma günü hafta içi ve hafta sonu olarak İstаnbul Mecidiуeköу’de başlayacak.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ

(14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen piyasalar ya da sermaye piyasası araçları itibarıyla alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlenen piyasa veya sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak verilen merkezi karşı taraf hizmetlerinde üyelik, üyelerin yükümlülükleri, teminatlar, garanti fonu, temerrüt yönetimi, sermaye, iç denetim ve risk yönetim sistemleri ile ücretlere ilişkin usul ve esasları belirler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 77 nci ve 78 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

İhtiyacınıza Uygun Escortlar

Eskortlar bayan ve erkek fark etmeksizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan kültürlü, bakımlı, güzel ve muhabbet etmesini bilen bayanlardır. Farklı insanların değişik ihtiyaçlarını giderebilecek kaliteye sahip bayanlardır.

Çevrenizdeki insanlardan sıkıldığınızda her hangi bir internet ortamında eskortluk sitelerine üye olarak kendinize eskişehir escort yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Bu bayanlarla ister internet ortamın da isterseniz dışarıda bir yerlerde randevu sistemi ile buluşabilirsiniz. Bu bayanlar ile yemeye çıkabilirsiniz, tatile gidebilirsiniz, eğlence yerlerine gidebilirsiniz ya da sadece muhabbet edip arkadaş kalabilirsiniz. Eskort bayanlar akıllı, sağlıklı, temiz ve çekici bayanlardır. Hayal edipte gerçekleştiremediğiniz arzu ve şehvet duygularınızı bu bayanlar ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu kadınlar çalışma saatlerini standart bir şekle sokmazlar. Sadece müşterilerinin ihtiyacına göre hareket ederler. Duygularınızı ve düşüncelerinizi rahatlıkla paylaşarak bütün sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Eskort bayanlar nitelik bakımından daha üst seviyede iş yaparak önemli olduklarını gösterirler. escort eskişehir Bu koca dünyada asla yalnız kaldığınızı düşünmeyin. Eskort bayanlar sizin en iyi arkadaşınız, tutku dolu aşkınız ve kalbinizi titreten kadınlarınız olarak her zaman yanınızda olacaklardır.

İçerik güncellenmiştir.