Archive for 11 Haziran 2013

Bağımsız Denetçilik Sınavı Duyurusu

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI DUYURUSU

SINAVA BAŞVURU

Bağımsız Denetçilik Sınavına başvurular 12 Haziran 2013 tarihinde başlayıp 21 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından incelendikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. Read more

KDV siz fatura düzenlenerek malın başka bir şirkete devri

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIGI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

25/06/2012

Sayı: B.07.1.GİBA.34.17.01-KDV.16-1964

Konu: Gümrük antreposundaki KDV siz fatura düzenlenerek malın başka bir şirkete devrinde elde edilen kazancın vergilendirilmesi, satış işleminden elde edilen kazancın yurtdışından elde edilen hasılat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve Ba Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hakkında .

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurtdışından ithal edilen malların gümrük bölgesinde yer alan antrepodan yurtiçinde bulunan bir firmaya KDV ‘siz fatura düzenlenerek devredildiği belirtilerek yapılan bu alım satım işleminin KDV beyannamesinde nasıl beyan edileceği, Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği ve satış işleminden elde edilen kazancın yurtdışından elde edilen hasılat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more