Archive for 27 Temmuz 2012

Bağımsız Denetim Eğitimi Başvuruları Durduruldu

Kamu gözetim Kurumu (KGK) Bağımsız denetim Eğitim Başvurularının durdurulduğuna ilişkin web sitesi kgk.gov.tr den açıklama geldi.

Doğru olanda buydu, yönetmelik yayınlandıkdan sonra birdaha değiştirilmemek üzere müracaatlar başlatılmalıdır.

 

Meslek mensupları için düzenlenmesi planlanan eğitim programına ilişkin başvurular Bağımsız Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar durdurulmuş olup, söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitime ilişkin açıklamalar yapılacaktır.
Duyurulur.

Bağımsız Denetim Kargaşası KGK oldukça hazırlıksız

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) nın son bir hafta içinde yapmış olduğu uygulamalara bakıldığında oldukça hazırlıksız olduğu görülmektedir.

Kamu Gözetim Kurumu kgk.sakarya.edu.tr url’sinden Meslek mensuplarına ilişkin eğitim programı adı altında 19 Temmuz 2012 tarihinde 15 yılını dolduran SMMM ler için müracaata açmış, ertesi gün kaldırmış yeni bir başvuru metni eklemiştir.

Kendi resmi sitesi kgk.gov.tr adresinden eğitim programı müracaatlarının alınacağını duyurmuş, ayrıca Bağımsız Denetim Yönetmeliği taslağını görüşlere açmıştır.

2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 660 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle Kurulan Kurum, kurulduğu günden bu yana hazırlıklarını tamamlayamadığı, ne yapacağını bilemez bir durumda olduğu görülmektedir.

Taslak incelendiğinde, SPK denetçilerine sağlanan ayrıcalıkların diğer kanunlarla çeliştiği, 5018 sayılı kanuna atıf yapılarak kargaşa ortamı yaratılmıştır.

Taslağın görüşe açılmasının nedenide bilgi eksikliklerini, ileride karşılabilecekleri sorunları görmeleri içindir. Taslak bu şekilde yayınlanırsa bir çok maddesinin iptal edilebileceği açıkça görülmektedir.

Meslek Mensupları eğitim programı için istenilen 4500.-TL ulaşım ve konaklama hariç belirlenen rakam Meslek Mensupları tarafından çok yüksek bulunmuştur.  Kurum Bağımsız Denetim ücretlerini yayınlarken acaba bu kadar bonkör davranacakmı sorularının sorulmasına neden olmuştur.

Eğitim programının verilip geri çekilmesi, yönetmelik yayınlanmadan eğitim programına geçiş, yönetmelik taslağının gorus.sakarya.edu.tr de madde madde görüşe açılması, taslağın amatörce hazırlanması, çok geç kalındığının ve kurumun oldukça hazırlıksız olduğunun göstergesi.

Önümüzdeki günler, aylar ve yıllırda KGK ve uygulamaları ve Yargı kararları çok konuşulacak gibi duruyor.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı

Değerli Arkadaşlar;

Bağımsız Denetim ile ilgili olarak Kamu Gözetim Kurumu web sitesinde aşağıdaki Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağını yayınlayarak tartışmaya açtı. Genelde Arkadaşlarımızın eleştirileri şu şekilde; Taslak yeterince anlaşılır değil, Tereddüt edilen hususlar olduğu yönünde.

Bilhassa Geçici maddelerdeki yetkilendirme şartlarında sınav geçmemesine rağmen, Eğitim başvurularında ilk çıkan müracaat formunda yılda iki kez sınavdan bahsedilmesi, Eğitim sürecinin sonunda eğitim değerlendirme sınavları olacağı, daha sonra bu başvuru formunun siteden çekilerek yenisinin konulması, ama gene nasıl yapılacağı konusunda tereddütler var. Başta Sayın Seyit Ahmet Baş olmak üzere, Sayın Kamu Gözetimi Kurumu Yöneticilerimiz bu konulara en kısa zamanda açıklık getirirlerse eğitimlere müracaat ederken kafalardaki karışıklıklar yok olacak, müracaat süreci hızlanacaktır. Ayrıca taslağında bir an önce kesinlik kazanmasında fayda görüyorum.

Read more

Bağımsız Denetim Eğitim Müracaatları Başladı

Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Eğitimine Katılım için Şartlarını Açıkladı.
660 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLECEK MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN EĞİTİM PROGRAMI

1. ETAP BAŞVURU TARİHLERİ 19.07.2012- 03.08.2012

Kamu Gözetimi Kurumu

660 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLECEK MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN EĞİTİM PROGRAMI

01/06/1989 tarih ve 3568 sayılı kanuna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik hakkını kazanmış olup meslekte kıdemi 15 yılını tamamlamış olanlardan bağımsız denetçi olarak yetkilendirmeyi talep edenler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile bu konuda işbirliği yapan Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasından imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenecek olan sertifika programına iştirak edebilirler. Meslekte kıdemin hesaplanmasında, meslekte staja başlama tarihi; stajdan sayılan hallerde ise kamuda mesleğe giriş tarihi esas alınacaktır.

Üniversite tarafından düzenlenecek eğitim programına devam sağlayan ve programı başarı ile tamamlamış olan meslek mensupları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ön görülen teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlamış sayılacaklardır. Söz konusu eğitim programının tüm aşamaları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Read more

SPK Denetim Lisanslama Sınavı Başvuruları Başladı

SPK Lisanslama Sınavı Başvurularına ilişkin SPK Sitesindeki Açıklama

01-02 Eylül 2012 tarihinde yapılacak lisanslama sınavlarına başvurular başlamıştır.

Sınavlara başvurular 16 Temmuz 2012 tarihi saat 09:00 itibariyle alınmaya başlanmış olup 29 Temmuz 2012 tarihi saat 17:00 itibariyle sona erecektir. Sınav başvuru ücretleri 27 Temmuz 2012 saat 17:00’a kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kurumsal Tahsilât Hesabı aracılığı ile yatırılacaktır.

Başvurular basvurular.meb.gov.tr/spl/ internet adresinden yapılabilecektir.

Sınav başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Sınav Kılavuzu spl.com.tr/ ve basvurular.meb.gov.tr/spl/ adreslerinde yayımlanmaya başlanmıştır.


Önemli uyarı :

Kurulumuz tarafından lisanslama başvuruları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Bu nedenle başvuru ve benzeri işlemlerde sorun oluştuğunda şikayetler ve önerilerin Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu’nun (SPL) aşağıda bulunan adres bilgilerine iletilmesi,

Windowist Tower Eski Büyükdere Cad. No: 26 Kat:7 | 34398 Maslak/İstanbul Tel  : 0212 214 77 73 Faks : 0212 214 77 72 info@spl.com.tr

ya da

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (http://egitek.meb.gov.tr/) adreslerine iletilmesi gerekmektedir.