Archive for 08 Haziran 2012

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız denetim kısaca, işler halde bulunan işletmelerin yıllık finans tablosunu ve tüm defter, kayıt, belge gibi evrakların raporlaştırılmış halidir. Bağımsız denetimde denetleyen kişinin şüpheci bir tavır sergilemesi gereklidir. Çünkü tarafsız olduğu için bütün olgu ve olaylara şüpheyle yaklaşarak ortada bir çelişkinin olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. Ayrıda güven olması şarttır. Raporlar hazırlanırken güvence altında hazırlanması şarttır.  Bağımsız denetim zorunlu olmamakla birlikte günümüzdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Çünkü işletmelerce açık, anlaşılır bir bilgi her zaman geçerli bir bilgi olarak görülmüş ve bağımsız denetime bu yüzden ihtiyaç duyulmuştur. Bağımsız denetim zorunlu olmamakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmış bir raporlaştırma sistemidir.

Finansal Denetim

Finansal denetim raporlarla desteklenmiş amaçlarla, sonuçların karşılaştırılması olayıdır. Burada sonuç istendiği gibi gitmiyorsa derhal gerekli önlemler alınarak amaçtan sapmadan tekrar belirlenen doğrultuda yol almak gereklidir. Finansal denetimde ise denetim işini bağımsız denetleyiciler ve kamu denetleyicileri yapmaktadır. Bu denetleyiciler kurumdan bağımsız olarak çalışmaktadırlar. Çünkü denetleme yaparken tarafsız olmaları gerekmektedir. Raporlara genel olarak bakarlar ama öncelikli bakacakları alan finansal denetim alanıdır. Burada açıkları, yanlış beyanları ortaya çıkartarak düzeltmek asıl amaçlarıdır. Finansal denetimin asıl amacı kalkınmayı hızlandırmaktır. Oluşturulan ve raporlaştırılan tabloların uygunluğuna bakarak hatalara genel şekilde bakmaktır. Hatalara tek tek değil de genel olarak bakmak denetçiler tarafından esas alınan bir konudur.

İÇ Denetim ve Amacı

İşletmeler daha güvenli ve planları doğrultusunda çalışmak için iç denetime ihtiyaç duyarlar. İç denetim zorunlu olmamakla birlikte işletmelerin ihtiyaç duyduğu tarafsız uygulamacılar tarafından denetlenen bir oluşumdur. Firma ve kuruluşların finansal tablolarını çıkartarak buradaki hataları genel olarak saptamakta ve düzeltilmesinde yardımcı olmaktadırlar. İç denetim, vücudumuza hareket veren beyin gibide düşünülebilir. İşletme ve kuruluşlardaki planlanan yapıların istek doğrultusunda gidip gitmediğini kontrol edip bunu yöneticilere ve çalışanlara anlatarak plan doğrultusunda yol göstermektedir. Denetleyici grubunda olan bu uygulamacılar tamamıyla objektif bir biçimde konulara yaklaşmaktadırlar. Çünkü bağımsız oldukları için inceledikleri raporlarda tarafsız bir şekilde ölçme ve değerlendirme yapabilirler. Bu da denetleyicilerin güvenli kişiler olduğunu göstermektedir.

SGK'nın Eksilikleri

Sosyal Güvenlik Kurumu her ne kadar önemli bir kuruluşta olsa eksiklikleri mevcuttur. Vatandaşlara güzel hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ilaç ve durumları kabul etmemekte ve bireyleri zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca bazı hastanelerde bu kurumun geçmemesi garip bir durumdur. Bu ülkenin topraklarında bulunan bütün hastaneler vatandaşına hizmet vermekle yükümlüdürler. Sosyal Güvenlik Kurumu bu açığını kapatarak daha çok güven sağlayabilir. Vatandaş sorunsuz olarak işlerini yapmak istemekte ve parasının hepsini SGK tarafından karşılanmasını istemektedir. Bizim halkımızda genelde, nereye beleş oraya yerleş mantığı vardır. İlaçlardan ve hastane masraflarından alınan ücretin neredeyse 4/3’ünü devlet karşılamaktadır. Ancak 4/1’lik kısmını vatandaş ödemektedir. Ancak buna bile tepki edenler çıkmıyor değil yani…

SGK’nın Eksilikleri

Sosyal Güvenlik Kurumu her ne kadar önemli bir kuruluşta olsa eksiklikleri mevcuttur. Vatandaşlara güzel hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ilaç ve durumları kabul etmemekte ve bireyleri zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca bazı hastanelerde bu kurumun geçmemesi garip bir durumdur. Bu ülkenin topraklarında bulunan bütün hastaneler vatandaşına hizmet vermekle yükümlüdürler. Sosyal Güvenlik Kurumu bu açığını kapatarak daha çok güven sağlayabilir. Vatandaş sorunsuz olarak işlerini yapmak istemekte ve parasının hepsini SGK tarafından karşılanmasını istemektedir. Bizim halkımızda genelde, nereye beleş oraya yerleş mantığı vardır. İlaçlardan ve hastane masraflarından alınan ücretin neredeyse 4/3’ünü devlet karşılamaktadır. Ancak 4/1’lik kısmını vatandaş ödemektedir. Ancak buna bile tepki edenler çıkmıyor değil yani…