Archive for 09 Haziran 2012

Denetleyicilere Gelecek Kısıtlamalar

Denetleyici olmak için bazı şartlara uygun olmak gerekmektedir. Denetleyici kişi şirkette pay sahibi ise denetleyici olamaz. Şirkette yönetici ve çalışanı olan ve en az 3 yıl önce bu sıfatı taşıyan kişiler yönetici olamaz. Denetçinin denetleyeceği şirketle hiçbir bağlantısının olmaması ve şirkette ufak bir payı bile olmaması gerekmektedir. Denetlenecek şirketin finansman tablolarını önceden tutmuş ve düzenlemişse denetçi olamaz. Denetleme yapılacak şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında danışmanlık ve hizmet vermesi mümkün değildir. Bunu yaparken küçük şirket denetimin de bile yapamaz. Şriket yönetim kurulunun ise, vakit geçirmeden şirketin finansal tablolarını, evraklarını ve bütün gelir-gider tablolarını denetçiye vermeleri gerekmektedir.

Denetim Olurken Oluşan Görüş Ayrılıkları

Denetçi ve şirket yönetim kurulu arasında çıkan görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklardan sonra, olay en yakın asliye ticaret mahkemesine taşınır. Olaya çözümü asliye ticaret  mahkemesi el atarak çözüme kavuşturur. Mahkemeye vurulan başvuru sonucunda çıkacak bütün maddiyatları şirketin karşılaması gerekir. Şirket bütün giderlerin borcunu ödemekle yükümlüdür. Oluşan bütün problemleri mahkeme halleder. Ayrıca burada denetçinin taraflı olduğu kanıtına varılırsa mahkeme yeni denetçi atayabilir ve o denetçiyi işinden alabilir. Burada mahkemenin görevi olaya açıklık getirmektir. Şirketin bütün dosyaları finansal tabloları ve evrakları mahkemeye teslim edilir ve tarafların görüşleri alınarak işe koyulur. Burada mahkeme bütün bu raporları göz önünde bulundurarak olaya aydınlık getirir.

Denetçinin Görevden Alınması Nasıl Olur?

İşletmelerinize faydalı olsun diye yaptırdığınız denetçilerden memnun değilsiniz ve bu denetçiyi görevden almak istiyorsunuz. Yapacağınız şey mahkemeye dava açmak olacaktır. Asliye mahkemesine açacağınız davayla denetçinin işine son verebilirsiniz. Mahkemeye açılacak dava yönetim kurulunca açılacak bir dava olmalıdır. Sermayenin yüzde 10’u, halka açık işletmelerde ise yüzde 5’i halka açılır. Mahkeme olaya vakıf olarak denetçinin taraflı olup olmadığını inceler. İnceledikten sonra denetçinin taraflı olduğu ve taraflı bir şekilde işini yaptığı anlaşılırsa görevden alınır. Görevinden alınan bu denetçinin yerine başka bir denetçi göreve getirilir. Mahkeme bütün yönleri inceleyerek herhangi bir kuşku olup olmadığını da inceleyerek öyle karara varır.

Bağımsız Denetime Tabi Olan İşletmeler

Bağımsız denetim birçok işletmenin işine yaramaktadır. İşletmelerin finansal tablolarını inceleyen bir yapıdır. Bağımsız denetime tabi tutulan kurum, kuruluş ve işletmeler vardır. Bu işletmelerin bazıları;  yatırım ortakları, emeklilik fonları, konut finansmanı fonları, varlık
finansmanı fonları, ipotek finansmanı fonları, aracı kurumlar, finans tablolarının incelenmesi gereken ve kurul tarafından istenen işletmeler, aracılıkta yer alan bankalar vb. gibi işletmeler bağımsız denetime tabi tutulan kurum ve kuruluşlardır. Zorunlu olmadığı gibi gerekli görülen bağımsız denetim, aslında işletmeler için vazgeçilmez bir etkendir. Çünkü bağımsız denetim sayesinde ilerideki hedeflere ulaşmak mümkündür. Bağımsız denetim sayesinde sorunlar ve çıkmaz konular çözülür, ortaya attığı fikirlerle yöneticilere yön verir. Bağımsız denetimin işletmeler için vazgeçilmezdir

Bağımsız Denetimin Faydaları

Bağımsız denetim aslında yönetime destek veren bir gruptur. Yönetime çıkarılan mali tablolarla fikir sunmakta ve oluşturulan planlarla destek vermektedir. Yöneticiler geleceğe ait karar verirken denetleyiciler fikirleriyle yöneticilere yön vermekte ve ışık tutmaktadır. Şirket veya işletme birçok ortaklardan oluşuyorsa bağımsız denetim sayesinde ortakların hakları eşit şekilde korunmuş olur. Bağımsız denetimden geçen ve ölçme ve değerlendirmeyle süzülen tablolar düşük finansman bulması kolaylaşır ve istediğini bulur. Ayrıca bağımsız denetim grubunun incelediği tablolar sonucu çıkarılan raporların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılır ve yöneticilere bilgiler aktarılır. Ayrıca işletmelerde çalışan yönetici ve çalışanların işlerine hile katıp katmadığı ortaya çıkar ve kimin nasıl bir tempoda çalıştığı çok kolay bir şekilde saptanır.