Archive for 10 Haziran 2012

Muhasebe ve Vergi Denetimi ile Bağımsız Denetim Arasındaki Farklılık

İşletme hakkında karar veren kurumlar için şirketin gelir gider tablosunun ve verilerinin düzenli bir şekilde ve mantıklı bir çerçeve de özetlenmesi işi muhasebedir. Vergi denetimi ise; şirket veya kurumların vergi denetimini yapmaktadır. Yani şirketin vergi gidişatına yön vererek belirli bir tablo çıkarma işidir diyebiliriz. Ancak bağımsız denetim ise ; hem muhasebenin hem de vergi denetiminin düzenli ve doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını inceler. Bağımsız denetim kısacası muhasebe ve vergi denetimini inceler ve sürekli kontrol eder. Burada oluşan sorunlar ve yanlışlıklara açıklık getirir. Yanlış yansıtılmış bilgileri ortaya çıkarır ve düzeltilmesinde yardımcı olur.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Tabi Olan İşletmeler

Bu piyasada her işletme denetime tabi tutulamaz. Belirli şartlara göre denetim yapılanşirketlerin belli başlı kurallara uyması gereklidir. Buna tabi olan şirketler şu şekildedir: İpotek finansmanı kuruluşları ve varlık finansmanı kuruluşları buna dahil edilmiştir. Aracı kurumlar ve portföy şeklinde olan yönetim şirketleri de bağımsız denetime alınan işletmeler arasında bulunmaktadır. Yatırım ortaklıkları, aracı haklarına bağlı olarakta bankalar, kurum tarafından tablolarda gerekli görülen işletmeler, hisse senetleri halka arz edilen işletme ortaklıkları buna dahil edilmiştir. Bağımsız denetim sistemli bir yapıda olduğu için her işletmeyi kabul etmemektedir. Kabul edilebilmek için şirket yöneticilerin önce kendi içine bir denetim oluşturmaları gerekmektedir.

Yatırım Fonları ve Önemi

Portföyü tanımlayacak olursak bir bireyin veya işletmenin sahip olduğu her şey
diyebiliriz. Kısacası portföy değerli olan madenlerin ve birtakım şeylerin varlık bütünü olarak tanımlanmaktadır. Yatırım fonu halktan toplanan paranın hisse senetleriyle halktan toplanan sermayeyi yönetmektir. Yatırım fonlarına ortak olmak mümkündür. Yatırımcı sahip olduğu portföyün katılma belgesiyle yatırıma ortak olabilir. Bu ise yatırımcının para kazanacağı anlamına gelmektedir. Siz de yatırımcı olabilirsiniz.
Fonla birkaç yolla para kazanmanız mümkündür. Fon sahip olduğu menkul kıymetlerden
kâr payı veya faiz alır. Bunu ise portföye yansıtır. Bu yolla para kazanılabilir. Başka bir yol ise;fon elindeki menkul kıymetleri fiyatını arttırarak gelir elde edebilir. Ayrıca bu menkul kıymetleri satabilir. Bu ise ciddi bir gelirdir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Denetleyiciler Hakkında

Şirketlerin ve işletmelerin bütün ticaretlerini Türk Ticaret Kanunlarına uygun bir şekilde yapması zorunludur. Bu kurallar dışına hiçbir işletme çıkamaz. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre bütün anonim şirket ve şirketlerin denetimleri yeni Türk Denetleme Standartlarına göre denetlenecektir. Yıllık finansal tabloların bütün verileri denetim raporunun içinde olması zorunlu tutulmuştur. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre yapılacak olan denetimler şirketlerin geleceği hakkında oluşturan bütün riskler göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’na göre 3 çeşit denetici görev yapacaktır. Bunlar; İşlem Denetçisi, Bağımsız Denetçi, Özel Denetçi grubundan oluşmaktadır. Oluşan bu grupla denetçiler işlerini en güzel şekilde tamamlamak için çalışmalıdırlar ve asla taraflı olmamaları gerekir.

Türk Ticaret Kanununda Tanımlanan Denetleyiciler

Türk Ticaret Kanuna göre özel denetleyicilere belli başlı görevler getirilmiştir. Özel denetçi işini yaparken gereksiz zaman kaybı olmayacaktır. Zamanı boş yere harcamak yerine kısa sürede işin tamamı yapılacaktır. Yönetim Kurulu şirket defterlerinin, finansal tabloların, gelir ve giderlerin incelenmesinde bir sorun çıkarmayacak ve bunun için yönetim izin verecektir. Oluşan herhangi bir sorun ve görüş ayrılıklarında mahkemeden yeni özel denetçi atanması istenebilecektir. Özel denetleyiciler inceleyecekleri bütün evrakları izinsiz bir şekilde inceleyemez ve kullanamaz, bunun için yönetim kurulunun izinine başvurması gerekmektedir. Özel denetçinin olmasına tabi olan şirket ise şunlardır;

– Anonim Şirketler
– Limited Şirketler
– Komandit Şirketler