Archive for 10 Haziran 2012

Finansal Denetim 2

Finansal denetim, bir işletmenin ve kuruluşun mali tabloları, raporları ve finansal olarak geleceği planlanmış ve önceden belirlenmiş kriterlerin uygunluğu ve güvenilirliği ile makul güvenliğini sağlayacak kadar yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanması ile değerlendirmelerin ve sonuçların bir rapora bağlanmasıdır. Bu denetimdeki amaç; finansal tabloların uygun raporlama ilkeleri doğrultusunda işletmenin mali ve faaliyet sonuçlarını gösteren raporların tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde gösterip gösterilmediği hakkında bağımsız denetçinin görüşlerini bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız denetim muhasebe ile karıştırılmamalıdır. Muhasebe, karar verici organlara finansal bilgi veren bir özet iken bağımsız denetim, muhasebe döneminde kaydedilen raporlardaki bilgilerin, kaydedildiği dönemdeki finansal bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının incelenmesidir. Bağımsız denetimin asıl amacı; işletmenin raporlarının doğruluğunun incelenerek yönetime doğru bilgi vermek, işletmenin geleceğe dair doğru planlamalar yapmasına yardım ederek yararlı kararlar almasını sağlayarak işletmeyi kalkındırmaktır.

Finansal Denetimler

Finansal denetim, bir işletmenin ekonomik faaliyetlerinin sonucunda hazırlanan raporların ve finansal tabloların, daha önceden belirlenmiş olan ölçütlere uygunluğunun ve doğruluğunun güvence sağlayacak yeterli denetim kanıtları ile bağımsız denetim şartlarında öngörülen gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanması ile belgeler üzerinden değerlendirilerek sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır. İşletme ortalarının ve piyasadaki kurumların kamuya açıklanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca istenecek ekonomik tabloların kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda uygunluğu ve tablolardaki bilgilerin doğruluğunun ve gerçekçi olup olmadığının denetçiler tarafından denetim kurallarına uygun bir şekilde denetlenerek defter ve kayıt belgelerinin incelenerek tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasıdır. Bu denetim ile işletmelerin  daha iyi kalkınması amaçlanır ve bu çerçevede işletme geleceği için yararlı kararların alınması sağlanır. Bu neden ile raporların ve denetçinin dürüstlüğü önemlidir. Hem bu raporlar sayesinde işletme yönetimi ve çalışanları arasında hile yapılması da engellenmiş olur.

Finansal Planlamalar

Finansal planlama, geleceğe yönelik hareket şeklini belirlemeye, politikaları belirlemeye ve gözden geçirmeye katkıda bulunan bir finans yöntemidir. Diğer bir ifade şekli ile işletmenin gelecekte ulaşmaya çalıştığı hedefe ulaşmasına yardımcı olan bir kararlar sürecidir. Yani finansal planlama, işletmenin bütün alanlarını incelemek durumundadır. Finansal planlama, işletmeye giren ve çıkan ödemelerin sistematik şekilde tahmini ve hesaplanması işlemlerini inceler. Bir üretim biriminin planlanan faaliyetlerinin belirli bir zamanda ortaya çıkma nedeniyle planlama, finansal yönetimin temelini oluşturmaktadır. Yönetim her zaman işletmenin gereklerini karşılayacak kadar finansmanın hazır olduğuna emin olmak ister. Kısa zamanda finansman; ekipman ve hisselere yatırım, çalışanların aylık ödemeleri, ve sermayeyi yerine getirmek için kullanılır. Orta ve uzun zaman  aralığında finansman; işletmenin verimlilik kapasitesinin arttırılması veya birleşmesi yordamı ile şirketin büyümesi için kullanılır. Finansal yönetimin temel bileşiminden birisidir.

Bağımsız Denetimde Sözleşme Şart

Bağımsız denetim yaptıracak şirket ile denetçi arasında bir sözleşmenin olması şarttır.
Aslına bakarsanız bunun çok gerekli olduğunu göreceksiniz. Sözleşme ileride oluşan
problemler için aydınlatıcı olacaktır. Yönetim kurulu ile denetçi arasında imzalanan bu
sözleşme çerçevesinde iki tarafta sözleşmeye göre hareket etmesi gerekmektedir. Bir tarafın sözleşmenin dışına çıkması durumunda olaya asli mahkemesi el koyar. Mahkeme duruma sözleşmeye ve olaya bakarak açıklık getirir. Mahkemenin hızlı karar vermesi ve ortada somut bir şey olması için gereklidir. Denetçinin taraflı olmasın durumunda, işletme sahiplerinin haksız davrandıkları durumunda imzalanan sözleşme pusula gibi olayın gidişatına yön verecektir. Sözleşme işe başlanmadan önce imzalanması gerekli ve uygun maddelerin yer alması gereklidir.

Finansman Kaynaklarını Bulmak

Yatırım yapmak, para kazanmak, borç sağlanması ve ortaklı kurmak için öncelikle
finansman bir kaynak bulmanız gerekmektedir. Finansman kaynaksız bir şey yapmanız
mümkün olmayabilir. İşlerinizin sürekli düzenli gidebilmesi için ilk olarak bir finansman
kaynak bulmak sizin için şarttır. Araştırma yapılırken potansiyel kaynaklara bakmak
sizin açınızdan yararlı olacaktır. Bulunan potansiyel kaynakların öncelikle incelenmesi
gerekmektedir. İncelenirken dikkat edilecek hususlar ise; kaynağın limitleri, finansman
maliyetleri, teminatı ve öz kaynak gerekliliği ve ödeme yapıları incelenmesi gerekmektedir. Bu kaynağı incelemeden sahil olmak sizin zararınıza olacaktır. Kendi işletmenizin yapısına uygun bir kaynak bulmanız hem şirketiniz adına hem de sizin adınıza iyi bir atılmış adım olacaktır.