Archive for 06 Haziran 2012

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ankara Balgat genel merkezli, 16 Mayıs 2006’da kabul edilmiş olan 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur’un
devredilmesiyle kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bulunmakta
olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel gayesi aktif, adalet ve ilke sahibi, kolay

ulaşılabilir ve mali açıdan sürdürülebilir, modern standartlara uygun bir sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Milli kalkınma amaçlı strateji ve politikalara paralel olarak, Sosyal Güvenlik alanında, sosyal güvenlik politikalarını etkin halde uygulayış ve bu politikaları geliştirmek için arayış içinde bulunan ve çalışmalar yapan SGK, yurtiçi ve yurtdışı önemli görevlere sahiptir. Bu görevler arasında, yurt genelinde var olan kamu idareleri arasında ortaklık ve işbirliğini sağlamak ve geliştirmek; uluslar arası alanda, gelişmeleri takip etmek, Avrupa Birliği ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve işbirliği sağlamak, uluslar arası anlaşma ve sözleşmeleri uygulamak sayılabilir.

Bağımsız Denetim 2

Bağımsız denetim şirketlerin finansal veya mali konularda bağımsız denetim
standartlarına uygun görülen gerekli tüm bağımsız denetim teknikleri uygulanarak
denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
mevzuatına göre sermaye piyasasında bulunan işletmelerin kendi yapılarına göre mevzuata uygun şekilde bağımsız denetimden geçmeleri gereklidir. Bu doğrultuda günümüzdeki tüm işletmelerin bu hizmeti almaları ve gerekli tüm belgeleri toplayıp , yenilemeleri gerekmektedir. Bağımsız Denetim tekniklerinde bazıları şunlardır ; Fiziki inceleme tekniği, Doğrulama tekniği, Yeniden hesaplama tekniği, Belge inceleme tekniği, Bilgi toplama tekniği, Analitik inceleme tekniği olmak üzere, kendi uzmanlık alanlarında yetkin kişiler tarafından yapılan başta gelen en önemli Bağımsız Denetim teknikleridir. İşletmelerin bu tekniklerin sonucunda aldıkları belgeleri belli aralıklarla yenilemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre uygulama için de kalabilir.

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim ; bir işletmenin finansal verilerinin o işletmenin mali durumunu ,
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda en doğru şekilde yansıttığına dair
işletmeden bağımsız kuruluşlarca yapılan çalışmadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
mevzuatına göre sermaye piyasasında bulunan işletmelerin kendi yapılarına göre mevzuata uygun şekilde bağımsız denetimden geçmeleri gereklidir.Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı , finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını , tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktadır. Bu doğrultuda bağımsız denetim hizmeti veren kuruluşların güvenilir olması gerekmektedir. Türkiye de bu hizmeti veren kuruluşlardan bazıları olan Price Water House Coopers , Deloitte , Ernst And Young , KPMG Dünya’da ve Türkiye’de köklü ve güvenilir kuruluşlardan birisidir. Bünyelerinde çalışan sayısının hayli fazla olması da verdikleri hizmetin değerini ve hitap ettikleri kitlenin genişliğine işarettir.