Archive for 09 Haziran 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Denetleyiciler Hakkında

Şirketlerin ve işletmelerin bütün ticaretlerini Türk Ticaret Kanunlarına uygun bir şekilde yapması zorunludur. Bu kurallar dışına hiçbir işletme çıkamaz. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre bütün anonim şirket ve şirketlerin denetimleri yeni Türk Denetleme Standartlarına göre denetlenecektir. Yıllık finansal tabloların bütün verileri denetim raporunun içinde olması zorunlu tutulmuştur. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre yapılacak olan denetimler şirketlerin geleceği hakkında oluşturan bütün riskler göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’na göre 3 çeşit denetici görev yapacaktır. Bunlar; İşlem Denetçisi, Bağımsız Denetçi, Özel Denetçi grubundan oluşmaktadır. Oluşan bu grupla denetçiler işlerini en güzel şekilde tamamlamak için çalışmalıdırlar ve asla taraflı olmamaları gerekir.

Türk Ticaret Kanununda Tanımlanan Denetleyiciler

Türk Ticaret Kanuna göre özel denetleyicilere belli başlı görevler getirilmiştir. Özel denetçi işini yaparken gereksiz zaman kaybı olmayacaktır. Zamanı boş yere harcamak yerine kısa sürede işin tamamı yapılacaktır. Yönetim Kurulu şirket defterlerinin, finansal tabloların, gelir ve giderlerin incelenmesinde bir sorun çıkarmayacak ve bunun için yönetim izin verecektir. Oluşan herhangi bir sorun ve görüş ayrılıklarında mahkemeden yeni özel denetçi atanması istenebilecektir. Özel denetleyiciler inceleyecekleri bütün evrakları izinsiz bir şekilde inceleyemez ve kullanamaz, bunun için yönetim kurulunun izinine başvurması gerekmektedir. Özel denetçinin olmasına tabi olan şirket ise şunlardır;

– Anonim Şirketler
– Limited Şirketler
– Komandit Şirketler

SGK ve İnternet Erişimi

Teknolojinin hızlı geliştiği dünyamızda artık bu işlemler internet üzerinden yapılabilir bir hal almıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında her bilgiye resmi sitesinden yani; www.sgk.gov.tr adresinden ulaşmanız mümkündür. Emeklilik yaşınızı, emekliliğinize kaç gün kaldığını, maaş miktarınızı ve artış-azalış miktarını bu adresten öğrenmeniz mümkündür. Primlerinizi ve daha bir çok bilginizi bu adresten sorgulayabilirsiniz. Gereken şey ise e-devlet şifresidir. Yeni getirilen bu sistemle her vatandaşa bir e-devlet şifresi verilmiştir. Aldığınız şifreyle bu sisteme girişinizi kolayca yapabilirsiniz. E-devlet şifresiniz ise bütün PTT Müdürlüklerinden almanız mümkündür. Alınan bu şifre tek seferlik bir şifredir. Vereceğiniz 1 TL karşılığında şifrenizi öğrenmeniz mümkün olacaktır. Şifrenizi kaybetmemenizi öneririz.

SGK ve Eksik Gün Bildirimi

SGK’ya göre her yıl 360 gün ve her ay 30 gün olarak kabul edilmektedir. Hayatın olağan bir  akışı olduğu için bir kişi 30 günün 30’unda da çalışamayabilir. İş kazası, hastalık gibi birçok aksiliklere maruz kalabilir. Çalışamadığı bu günleri SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimlere  eksik gün bildirimi denilmektedir. Eksik gün bildirimini kötüye kullanan kişiler elbet çıkmaktadır. Bunun için kuruluş tarafından bazı kurallar konmuştur. Bu kötüye kullanımı önlemektedir. Eksik gün bildirimi yaparken bazı evrak ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. BU evraklara SGK’nın resmi sitesinden ulaşarak tamamlayıp SGK’ya teslim edebilirsiniz. Teslim edilen bu belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi işinizin kısa sürede yapılmasına ve kolaylaşmasına yarayacaktır.

SGK'nın Kurulması ve Amacı

15 Mayıs 2006 yılında 5502 kanunuyla kurulmuştur. SGK’nın kurulmasıyla Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur tek çatı altında toplanmıştır. Kurulmasındaki amaç ise sosyal sigortacılık ilkesine bağlı ve maddi, adil olarak işleri tek çatı altından yürütmektir. Sosyal Güvenlik Kurumu gelecek için çeşitli alternatifler çıkarmakta ve oluşan bütün sorunların üstesinden gelmek için çalışmaktadır. Şirketlerin ayrı ayrı çalışması yerine el birliğiyle güzel işler yapması için kurulan bir kuruluştur. Kamuda oluşan her sıkıntıyı bu kuruluş açıklığa kavuşturmaktadır. Kuruma verilen bütün görevler en hızlı ve güzel şekilde gerçekleştirilir. Vatandaşların üzerine düşen görevleri yerine getirmesini sağlamak ve bilinçlendirmek bu kurumun görevlerindendir.